Foto: Kemikungen / Wikipedia

Orions bälte är en norsk film från slutet av 70-talet där en rysk avlyssningsstation på baksidan av Svalbard spelar huvudrollen tillsammans med de då största norska skådespelarna vid sidan av Marve Fleksnes.

Orion är det svenska försvarets flytande avlyssningsstation, sällan på baksidan av Sverige men desto oftare i vattnen mellan Gotland och den ryska enklaven Kaliningrad. I följetongen om den alltmer upptrappade situationen i luften runt Sverige flyttar vi oss nu till just Orion på havsytan och internationellt vatten i mars månad och utanför Kaliningrad.

Orion gjorde där och då samma sak som det där ryska signalspaningsflygplanet gjorde mellan Öland och Gotland den 20 april. Orion hämtade in upplysningar i luften och etern om vad som hände på land. Enligt mina källor låg Orion där för att samla på sig material om nya ryska vapensystem under utprovning. Det måste ha varit väldigt känsligt för reaktionen från rysk sida när de upptäckte Orion kan endast klassas som en överreaktion.

Enligt flera av varandra oberoende och samstämmiga källor så utsattes Orion där och då för en våldsam och närgången uppvaktning av flera ryska Sukhoi-flygplan. Det var en hotfull och obehaglig miljö – inte alls som det vidöppna luftrummet utan inblandning av svensk jakt som mötte det ryska signalspaningsflygplanet lite mer än en månad efter Orions arbetsinsats. Det var såpass påfrestande för det obeväpnade svenska signalspaningsfartyget på internationellt vatten att Orions kapten tyckte att det var bättre att fly när han ändå inte kunde fäktas…

Orion fick inte vara i fred på internationellt vatten. Ryssland agerade på ett såpass aggressivt sätt att det helt enkelt inte gick att vara kvar och utföra det arbete som är Orions uppgift – att lyssna och lära. Där vi den 20 april visade att vi inte vill, kan eller har förmågan att markera mot de som vi borde tycka var lite för närgångna så markerade ryssarna desto mer tydligt att det som sker i och ovanför Östersjön är på deras villkor. Orion flydde i 12 knop mot vatten där de inte längre kunde störa Ivan eller lyssna på Ivana.

Detta har hänt Orion flera gånger, att fartyget har uppvaktats hotfullt av ryskt flyg på internationellt vatten. Men aldrig någonsin, någon gång eller någonstans så hotfullt som där och då i mars. Här och nu är det svårt att tolka det ryska uppträdandet som något annat än att Putin pinkar in ett allt större revir – där Östersjön är hans plaskdamm och ingen annans. Det är en signal som man måste vara en utstörd svensk försvarsminister för att inte uppfatta, där ministerns problembild inte är vad som händer i vår närhet utan att folket faktiskt får veta vad som händer…

Fortsättning följer.

Länkar: SvD, SvD, SvD,
Bloggar: WW, Cc, JW,