För tre veckor sedan meddelades det att EU-kommissionen tänkte sända det kontroversiella Acta-avtalet till EU-domstolen. Detta för att kontrollera dess laglighet och hur det förhåller sig mot de grundläggande medborgerliga fri- och rättigheterna. (Acta kan ju bland annat komma att inskränka rätten till fri kommunikation på internet.)

EU-kommissionen har dock inte lämnat över någon fråga om Acta till EU-domstolen.

Just nu ser det ut som om kommissionen försöker förhala Acta. Våra källor vet att berätta att det pågår ett febrilt arbete bakom kulisserna för att försöka rädda avtalet. Samtidigt kan man anta att kommissionen skulle tycka att det vore bra om Europaparlamentet hann före med en Acta-fråga till domstolen, så att den själv slipper.

Detta skapar en märklig situation. Det är rätt meningslöst för Europaparlamentet att lämna in en fråga om Acta till domstolen innan vi fått se kommissionens fråga. Hela grejen är ju att de folkvalda är rädda för att kommissionens fråga är tandlös – och att parlamentet därför kan komma att behöva lämna in en bättre, vassare och mer genomtänkt fråga.

Detta kräver mer allmän uppmärksamhet: EU-kommissionen förhalar sitt eget löfte att sända Acta till domstol. Det är hög tid att den förklarar varför.

HAX

Läs även min privata blogg: www.henrik-alexandersson.se