Här kommer ett tips på en rolig effekt jag ofta använder för att skapa mer känsla i en bild. Light Leaks kallas det, och innan du kan börja måste du ladda hem dem HÄR. Sedan är det bara att 1) Öppna bilden du vill redigera och den Light leak du vill använda i photoshop. 2) Markera din Light Leak och tryck ctrl+C, gå in på bilden du vill redigera och klicka ctrl+V. 3) Högerklicka på lagret som just skapats och välj Blandningsalternativ. 4) Ändra blandningsläge från ”normal” till ”raster”. Klart! Nu kan du använda suddet för att ta bort ljuseffekter från själva motivet om du tycket att det täcker för mycket. Snyggt, va?

Here’s a tip for a fun effect that I often use to make photos more interesting. It’s called ”Light Leaks”, and before you start, you must download it HERE. Then ju just have to: 1) Open the image you want to edit and the Light leak you want to use in photoshop. 2) Select your Light Leak and press Ctrl + C, go to the image you want to edit and click CTRL + V. 3) Right-click the layer that was just created and select Blending Options. 4) Change the blending mode from ”normal” to ”raster” (I’m not really sure if it’s called that in the english version, but I think you’ll get it anyways). That’s it! Now you can use the erasing tool to remove a little of the lighting effects if you think it covers too much. Nice, huh?