Vad är det som pågår kring Jocke och Jonna egentligen?

Jag kommer INTE acceptera några personliga påhopp på NÅGON av parterna!

 

Både Aftonbladet och Expressen skrev i förrgår och igår om att personerna som sålde Jocke och Jonna deras hus stämt dem för brott mot de förlikningsavtal de båda skrev på efter att det uppdagats mängder av fel i huset.
De menar på att Jocke och Jonna brutit mot avtalet vid minst 8 tillfällen vilket de nu vill ha 400 000 kr för.
Men vad är det egentligen för ett avtal som Jocke och Jonna skrivit på, hur är det utformat och vad innebär det?

Här har ni hela historien som jag sammanställt den med den information som fanns tillgänglig för mig.
Jag ber om ursäkt på förhand om inlägget uppfattas som stundtals oklart då det inte varit det lättaste att få till det här i kronologisk ordning.
Framför allt var det svårt att få in Joz video på rätt ställe så jag vet att jag nämner den innan den dyker upp i flödet men vill ni sätta er in i situationen – läs inlägget, kolla videon, kolla alla avtal och börja om från början. Kanske faller eventuella pusselbitar på plats men jag har gjort mitt allra bästa för att ge er en så komplett bild som möjligt.

Jag bad igår en av advokaterna på Grey Advokatbyrå – som bland annat är specialiserade på fastighetsrätt och tvistlösningar och som jag själv anlitat i tvist och avtalsmål – att sätta sig in i ärendet och ge ett generellt utlåtande på stämningen och förlikningsavtalet. 
Här nedan följer först stämningen mot Jocke och Jonna och sedan förlikningsavtalet i sin helhet följt av Grey Advokatbyrås kommentarer.

Tillägg:
Jag försökte bifoga bilderna i ”gallerier” för att inlägget inte skulle bli så långt men det fungerade inte så jag publicerar dem i sin helhet.
Ska jobba på en komprimerande lösning under dagen.

STÄMNINGSANSÖKAN:


FÖRLIKNINGSAVTALET:
(Som jag INTE fått från varken Jocke eller Jonna ska tilläggas)

Följande är Grey Advokatbyrås kommentarer till den information de tagit del av och svaren på de frågor jag ställt om utformandet av förlikningsavtalet är skäligt och korrekt för alla parter :
(Ta i beaktande att detta är deras generella men professionella åsikt baserat på den information de tagit del av.)

Frågan om avtalsvillkoret som förbjuder Joakim & Jonna att nämna något fel i fastigheten kan jämkas såsom oskäligt. Härvid ska beaktas att bakgrunden till förlikningsavtalet var att Joakim & Jonna på Youtube hade nämnt att det fanns fel i fastigheten och att de hade blivit lurade och att detta hade fått spridning. Det är alltså detta som var anledningen till att Joakim & Jonna inte för utomstående ska få nämna fel i fastigheten. Det är därför enligt vår bedömning rimligt att förbudet ska vara giltigt i vart fall i de situationer där de pratar om fel i fastigheten på Youtube eller i övrigt offentligt. Förbudet ska dock enligt vår mening tolkas så att det inte rimligen kan hindra köparna från att kontakta hantverkare för undersökning och åtgärdande av fel, även om den situationen inte är aktuell i tvisten. Detta är dock enligt vår bedömning fråga om tolkning av avtalet och inte om jämkning.

Enligt min mening utifrån det som vi har läst så är möjligheten att häva köpet mycket liten. Enligt förlikningsavtalet så får köparna inte heller återkomma med ytterligare anspråk därefter, vilket innebär att de inte kan kräva ersättning för fel som upptäcks efter förlikningen.

En annan tolkningsfråga är enligt vår mening huruvida förbudsbestämmelsen i förlikningsavtalet ska gälla såväl fel som var kända vid tiden för förlikningsavtalets ingående som fel som visat sig först därefter(t.ex. poolen), eller om det endast ska gälla fel som var kända vid tiden för förlikningsavtalets ingående. Formuleringen i avtalet innehåller ingen begränsning till fel som var kända vid avtalets ingående, vilket i viss mån talar för att även framtida fel omfattas. Å andra sidan framstår det som rimligt att endast fel som för köparna var kända vid avtalstidpunkten ska omfattas av förbudet. Det framstår som mindre rimligt att fel som visar sig kanske först flera år efter tillträdet ska omfattas av förbudet. Det kan därför argumenteras för att förbudet endast gäller fel som var kända för köparna vid tidpunkten för förlikningsavtalet och att senare upptäckta eller inträffade fel inte ska omfattas av förbudet.

Det är egentligen omöjligt för oss att säga om vi skulle ha rekommenderat en sådan förlikning eller ej, eftersom det är beroende av hur man bedömer sina chanser till framgång i det enskilda fallet, och där har vi ingen insyn. Dock kan vi ju konstatera att skrivningarna i avtalet på flera mycket viktiga punkter är klart till säljarnas fördel. Till exempel att förbudet att uttala sig om fel är helt utan några undantag och utan tidsbegränsning. Ett annat exempel är att parterna har förbundit sig att inte rikta några anspråk ens för fel som vid den tiden inte var kända. Det är givetvis att föredra att slutregleringen omfattar endast sådana fel som var kända för köparna vid tiden för avtalet. Även sekretessklausulen är strängt utformad. Sammantaget får vi känslan att det är säljarnas ombud som har haft det avgörande inflytandet över avtalets slutliga utformning. Men som sagt, eftersom vi inte känner till förhandlingspositionerna så är det omöjligt att säga om vi skulle ha rekommenderat vår klient att acceptera att ingå ett sådant avtal.

Med tanke på det Joz säger i sin video här nedan – att Jocke och Jonna inte fick en möjlighet att låta sina advokater gå igenom förlikningen – så kan jag inte annat än hålla med Grey Advokatbyrå när de får känslan att det är säljarnas ombud som har haft det avgörande inflytandet över avtalets slutliga utformning och att det verkar vara till säljarnas fördel.
I videon säger han att Jocke skrivit ett brev till säljarna där han ber på sina bara knän att de ska komma överens utan att det här blir offentligt med tanke på den häxjakt som drabbade alla parter förra gången och som är en del av säljarnas förlikningsavtal. Så här står det på sidan 5(11).

Makarna Netterlid och deras tre barn kom, med anledning av Lundells videos på Youtube, således att drabbas av en massiv och ihållande medieexponering som nått ett mycket stort antal tittare och läsare. Makarna Netterlid fick ta emot alltifrån elaka kommentarer till förolämpningar och allvarliga hot om våld mot person från för dem okända personer vars uppfattning var att makarna Netterlid skulle ha lurat Lundells. Makarna Netterlids barn fick i skolan utstå såväl aggressiva frågor som elaka kommentarer med anledning av fastighetsförsäljningen samt den mediala exponeringen. Ett av makarna Netterlids barn tog så illa vid sig av de frågor och kommentarer som förekom och att familjen ”hängdes ut” att barnet ifråga blev sjukt och inte klarade av sin dagliga skolgång. Makarna Netterlids med familj har tagit mycket hårt på den exponering som drabbat dem med efterföljande hat och hot från för dem okända personer.//Från stämningsansökan

Det här är alltså förlikningsavtalet som säljarna påstår att Jocke och Jonna har brutit mot och det är särskilt två avsnitt som jag tycker är lite extra intressanta.
Det första är den ”ord för ord-ihopdikterade” ursäkt som säljarna ville få levererade till sig i form av en video och den framstod som märklig redan när den publicerades och nu förstår jag varför. Jonna läste alltså innantill och då är det inte så konstigt att den inte framstod som så där supergenuin.
Jag kallade den för en ”Alford Plea” och jag var inte helt fel ute. Läs mer här om ni vill veta mer eller se videon med ”ursäkten”.

Det andra är stycket med själva villkoren för förlikningen.
Säljarna vill att Jocke och Jonna ska betala dem 50 000 kr för varje gång de nämner att någonting är fel med huset – oavsett VEM det är till.
Betyder det att de inte får ringa en rörmokare om ett rör går sönder för då har de påtalat ett fel på huset? Eller ringa brandkåren om det börjar brinna? Brand är ju en typ av fel?

https://www.youtube.com/watch?v=d61eJcthxjo&feature=youtu.be

Jocke och Jonnas vän och affärspartner Joz har publicerat den här videon på Youtube där han på eget bevåg berättar om vad som ligger bakom Jocke och Jonnas tystnad och vilka saker han upptäckt efter att ha jobbat på huset. Titta på videon så kommer ni förstå varför det inte är helt orimligt med en brand. Det verkar vara så mycket fullösningar att man blir mörkrädd om allt detta visar sig stämma. Vem lagar en pool med silvertejp eller fångar upp brandfarlig värme med en syltburk?

Enligt honom hade en ny besiktning – istället för den som köparna hävdat nyss gjorts – gjort varken för eller till då detta rör sig om dolda fel (medvetna?) som ändå inte hade upptäckts vid en vanlig besiktning.
Även poolen – som skulle vara i prima skick vid köpet – har det tydligen varnats om i flera år från företaget som skött den. Ytterligare ett dolt fel som säljarna känt till men hållit tyst om, ifall det Joz säger stämmer.

Några egna reflektioner så här på slutet:

– Är det inte anmärkningsvärt att de inte ens kommer med ett motbud på Jockes brev – enligt Joz video – utan direkt skickar in en stämning som man vet kommer bli offentlig som man är SÅ märkt av den publicitet som drabbade familjen förra gången det begav sig?

– En annan sak som är intressant är att de stämmer Jocke och Jonna både som företag OCH som privatpersoner där de saknar rättsskydd.
Huset är till 100% köpt av Jocke och Jonna AB, incidenterna som ligger till grund för stämningen skedde på företagets kanaler i Jocke och Jonnas arbete och ändå stäms de som privatpersoner.
Är inte det märkligt?

Som företag har Jocke och Jonna AB det absolut högsta rättsskyddet på 15 basbelopp så det är väl enklare att stämma dem även som privatpersoner kan jag tänka, trots att det är företaget som borde stå som ansvarig.
Det ska bli intressant att se om stämningen kommer fortlöpa parallellt eller om det kommer flyttas över helt till företaget. Det känns ju mer rimligt, men vad vet jag? Jag är bara en lekman med ett spekulerande sinne trots allt.

Jag har kontaktat säljarna för en kommentar kring detta men de har tackat nej till att uttala sig och hänvisar till sin advokat.
Jocke och Jonna bestrider stämningen via sin advokat.

 

 

188 kommentarer

Kommentarerna är omodererade så du står själv för vad du skriver så håll dig på mattan!

  Jösses vilken soppa!!

  Det går inta att läsa förlikningsavtalet. För upp ”404 — File not found.” när jag klickar på det.

   Mycket märkligt!
   Allt fungerade igår men jag bäddade in alla bilder i sin helhet istället trots att det gör inlägget en mil långt. Ska kika på en alternativ lösning under dagen.

    Kan du inte skriva en lättläst sammanfattning? Har ingen vidare lust att läsa en massa juridiska dokument som jag är måttligt intresserad av till morgonkaffet.

     Håller med!

  GRYMT inlägg!!

  Är verkligen så trött på han jockebois beteende. Beter sig som en 12-åring och tror han kan göra exakt vad han vill utan konsekvenser

   Jag läste detta så fel, läste ”Är verkligen så trött på jockebebis beteende”…. Kanske läste ungefär det jag själv tänkte, dvs = bebisbeteende! Pallar inte med dessa två.

    Vem köper ens ett hus för flera mille med massa skavanker utan att kolla upp det innan?

  Förstår inte tanken med att mörka namnen på första sidan, därefter kommer de upprepade gånger i den löpande texten.
  Känns väldigt inkonsekvent.

   Det jag mörkar är främst adresser, personnummer mm.
   Stämningen är ett offentligt dokument så namnen är ingen hemlighet om man säger så…
   Jag la två svarta rutor istället för 10 små.

    Aha, då förstår jag din tanke.

    När jag såg dig mörka namnen tänkte jag attans, nu fick folk inte se vem som kallas kärande och svarande. Du når många som inte läser juridiska dokument särskilt ofta och detta skulle bidra med att i alla fall någon förstått vad orden betyder.

    Själv har jag jobbat med juridiska dokument mot privatpersoner, missbruk och oförståelse av juridiska termer är enorm bland vanliga utbildade människor i samhället.
    Kärande har inget med kärlek eller käraste att göra om vi säger så.

    I övrigt håller jag med att mörka allt annat än namnen även om det är offentligt så kan man minimera spridning.
    Tack i övrigt för dokumenten, intressant läsning.

     Månadens mansplain?‍♀️

      Vad betyder ”mansplain”?

      Att det var! ?
      Det hade ju räckt mer än väl med den första meningen: ”Aha, då förstår jag din tanke.”

      Men nu vet vi ju alla åtminstone att ”kärande” inte har med kärlek att göra! ? Dock undrar jag fortfarande om ”friande” betyder att man friar till käranden och om käranden blir svaranden när personen svarat ja eller nej? ?

       ?

       ?

       ?❤️?

       Herregud, snacka om att komma off topic.

     Tack Micke! Du förklarade så att till och med vi med kvinnohjärnor kunde förstå.

      Började läsa kommentaren först, utan att se avsändarnamnet, och satt och undrade ’vad är detta, vem sjutton uttrycker sig så här!?’. Såg sedan ’Micke’ och allt förklarades – en man!

       Så du anser att ett uttalande som du anser vara dåligt kan förklaras på grund av att det är skrivet av en man? Hur ska vi som kvinnor kunna förvänta oss att män ska ta våra åsikter och uttalanden på allvar om det är så här en man blir behandlad på grund av att han antas vara man? Skulle samma kommentar fått lika mycket hån om namnet var kvinnligt? Tvivlar på det.

        Nu gav du mig en fundering.

        Jag trodde att ”!!!” hade en klockren ironisk kommentar som visade enkelt sin poäng så jag gav ett gilla.
        Kan någon verkligen vara så korkad att säga emot sig själv med sitt eget argument?

        Jag tror fortfarande på ironi men inte lika säker som tidigare.

      Varför skulle kvinnohjärnor behöva en annan förklaring än manshjärnor?
      Sluta posta sådant strunt.

       Sandy var ironisk OMG

        Och det trodde du inte Micke fattade? OMG! Det är strunt som Sandy skriver oavsett så varför ska du läxa upp Micke om det?

       Tack Micke för att du förklarade något som jag som kvinna, faktiskt inte visste så himla mycket om, men som jag kan ha användning för i framtiden. Förstår inte varför folk får sån rikspanik och kallar din förklaring för ”mansplaining” när allt du gjorde var att förklara och råkar vara en man (vad jag kan gissa mig till) ?

        ?

        Nu vet jag inte om du är seriös eller ironisk. Men du har ett trevligt bemötande oavsett så kan berätta varför min hjärna går i dessa tankar.

        Då jag för många år sedan jobbade med obeståndsrätt så fick arbeta mot privatpersoner som inte hade så bra koll på juridiska termer.

        De sa borgenär, men menade borgensman, deras konto var tydligen övertrackaserat istället för övertrasserat, de hade fått inkasso när de fått en påminnelse utan att ens ett inkassobolag var inblandat, för att nämna några exempel.
        Detta pågick dag ut och dag in, så man blev lite skadad i att det de sa och det de menade var skilda grejer.

        Så när personer som normalt inte läser stämningsansökningar faktiskt läser ett verkligt juridiskt dokument så kan det vara bra att snappa upp en och annan terminologi så man faktiskt utökar sitt vokabulär.

        Sen är det några som tycker det är viktigare att skapa en sexistisk genusdebatt utan grund som går ut på att trycka ner män istället för ett jämställt samhälle.
        De bryr jag mig inte så mycket om.

        Skillnaden mellan dom och mig är att jag vet att jag har rätt och behöver inte bevisa något för dem.
        De behöver däremot skrika högst och ta varenda chans de får att trycka ner män oavsett om det har med något att göra.

         Men är du seriös?! Du fortsätter verkligen med dina oombedda förklaringar ?

     Pinsamt ?

  Inte ens en begagnad strumpa skulle jag våga sälja till detta unga par…

  Är inte tillräckligt intresserad av Jocke och Jonna för att läsa hela stämningsansökan och utan den blev inlägget var för rörigt, fattade ingenting. 🙁

   Om du inte är tillräckligt intresserad för att orka läsa dokumenten så får du nog bara acceptera om du inte förstår resten av inlägget. Jag kommer tyvärr inte skedmata dig dem ord för ord om det är vad du efterfrågar?

    Menade bara att om man inte orkar ta sig igenom alla dokument i inlägget är det svårt att förstå. 🙂 Varför hugger ni? Var jag otrevlig??

     Nej du framstod inte som otrevlig, bara korkad och bortskämd.

     ”Jag orkar inte läsa vad som står så nu förstår jag inte!!”

     Om du inte själv förstår hur dumt det här är så finns det nog ingen hjälp för dig tyvärr.

      Okej.

      Jag tror att Anonym menar att man ska kunna läsa ett inlägg och få en övergripande förståelse om ämnet utan att behöva läsa flera andra dokument. Ungefär som en tidningsartikel som länkar till källor om man vill få större kunskap om ämnet. Jag är allt för att människor ska ta eget ansvar, och har inget till övers för snow flake-generationen, men här ger jag Anonym rätt och tycker att ni andra sätter er på mycket höga hästar. My opinion – hacka ihjäl mig för att jag inte håller med.

       Tack! Precis så. 🙂

        Att skriva en redogörelse för hela historien och innehållet i stämningen skulle bli i princip lika långt som de dokument som du inte orkar läsa. Skulle du läsa den? Eller är det för långt också? Om du inte är tillräckligt intresserad för att läsa allt kanske du ska scrolla förbi hela inlägget?

         Vilken trevlig människa du verkar vara.

         Det handlar inte om att något är för långt. Jag läser långa texter varje dag. Om du däremot tror att en sammanfattning av dokumenten skulle bli lika långt som dokumenten är det du som måste kolla upp vad en sammanfattning är.

         På riktigt: varför så syrliga, dryga svar på det jag skrev?

         Anonym 10.23: hade du läst dokumenten hade du också insett att det hela är en rörig soppa som man inte sammanfattar i några korta meningar bara.

         Skulle precis skriva om Tesla inte verkar förstå innebörden av en sammanfattning. En bra skribent har förmågan att sammanställa kärnan och det viktiga för sina läsare – typ en ingress. Sen kommer mer kött på benen i artikeln. I artikeln brukar det finnas länkar med källor och hänvisningar. När du som läsare tagit del av artikeln ska du ha en bra uppfattning om ämnet utan att ha klickat på alla länkar och hänvisningar. Nu är inte Cam den bästa på att sammanfatta överlag, och det spårar lätt med tankar som hon har lättast att följa. Många journalister idag är också helt kassa. Det är ett hantverk att vara skribent och förmågan går mer och mer förlorad med yngre journalisyer som skriver som om det är en insändare till Min Häst.

         Anonym 10:43:
         Det hade visst gått att sammanfatta i ett par korta meningar; det är det som är en sammanfattning. Sedan har jag full förståelse för att Camilla inte orkar eller har lust, det är bara ett inlägg i mängden på en blogg.

         Jocke och Jonna köpte ett hus utan att besiktiga. Huset visade sig ha många allvarliga fel som J&J berättade om i sina kanaler på sociala medier. Säljarna upplevde då att de fick mycket negativ medial uppmärksamhet vilket ledde till bland annat att de fick ta emot hot från J&Js fans. Ett av parets barn tog så illa vid sig att det inte ville gå i skolan.
         För att slippa fortsätt negativ medial exponering förlikades de båda parterna och i förlikningsavtalet förband sig J&J att sluta prata om fel på huset i sina kanaler. Detta har nu Jocke och Jonna vid ett flertal tillfällen brutit emot. I stämningsansökan citeras en konversation som J&J har angående fel de funnit på fastighetens pool.

       Jag läste inte dokumenten men tyckte jag fick en helt okej överblick 🙂

       Det är väl ändå skillnad på hur man uttrycker sig?

       Man kunde t.ex sagt att ”jag tyckte att så mycket lagtext var rörigt och jag förstod inte riktigt, skulle någon kunna hjälpa mig med en sammanfattning?” men nu låg valet istället på ”Jag är inte INTRESSERAD och orkade inte läsa så jag fattar inget buhu”

       Liksom du är inte intresserad och har ingen lust, ser inte varför man då ska kommentera om man inte bara försöker göra sig dum?

        Det handlar inte om att jag inte förstod lagtext eller ville att någon skulle skriva en sammanfattning åt mig. Nu missförstår du. Jag skrev och uttryckte exakt det jag menade: jag är inte tillräckligt intresserad av Lundells för att läsa flera sidor stämningsansökan och därför var det svårt att förstå hela inlägget.

        Skönt att vi har så många bildade människor här på Bloggbevakning som måste få skylta med att ni minsann förstår och kan läsa långa texter. Good for you. Välkommen att ta nästa steg och se inlägget för vad det är; rörigt.

      Trevligt svar må jag säga, uppför dig som en översittare ??

    Har ni svart bälte i dålig stämning?

   Inte så konstigt kanske att det blev rörigt om du inte läste allt?

    Camilla skrev ju själv att inlägget kunde uppfattas som rörigt eftersom det är så mycket information. Jag uppfattade att hon haft problem med att skriva det just därför. Och ja – det märks i texten. Det är ingen kritik mot Camilla ens och nej hon behöver inte skedmata mig ord för ord eller skriva en sammanfattning åt mig.

   En andel av svenska folket verkar ha svårigheter att ta till sig skriven text, nu för tiden. Skrämmande!
   Klasskillnader/sociala skillnader kommer att i framtiden grunda sig på om man har ett fullödigt språk, vad gäller läsa och förstå samt skriva.
   Eller är bara vissa individer, lata?

    Oj, glömde verkligen bort att man inte kunde ha åsikter om hur ett inlägg var upplagt utan att vara korkad, låg klass, otrevlig. FÖRLÅT DÅ. Herregud.

     Ta inte åt dig – en del mår bra av att trycka till andra. Låt dem sitta och osa i sin sörja medans du går ut och känner vinden i håret!

      Haha, tack! ??

    Det kanske är att dra på för höga växlar, baserat på att folk inte orkar ta sig igenom kilometerlånga dokument på en underhållningsblogg, tycker du inte? Jag sitter på jobbet, vill bara ha lite förströelse, är inte så intresserad av just Jocke och Jonna så jag orkar såklart inte läsa igenom allt detta eller bilda mig en uppfattning om det. Det enda jag tänker är att jag inte är förvånad över att två struliga människor inte lyckas genomföra ett husköp på ett normalt sätt. Vem köper en fastighet för närmare tio miljoner utan att ta dit en egen besiktningsman?

     Min tanke också… Tio miljoner för ett hus men inte ens en besiktning? Tycker nog de får skylla sig själva. Huset är köpt i befintligt skick och utan besiktning, som säljare hade jag inte gett dem ett rött öre. Hellre flyttat utomlands och låta dem tjafsa i sin lilla sandlåda. För övrigt helt sjukt att deras följare är så hjärntvättade att de börjar hota och förfölja familjen som sålde huset. Ingen kommer våga göra affärer med ”influncers” om man riskerar att bli uthängd och förföljd.

      Då vet du inte vad dolt fel innebär. Att huset säljs ”i befintligt skick” friar inte säljaren från ansvar för dolda fel.

       Vi vet dock inte om det faktiskt var dolda fel eftersom de aldrig tog dit en besiktningsperson… OM de fått huset besiktigat innan de köpte hade situationen varit en helt annan. Frågan kvarstår, VARFÖR köper man ett hus för tio miljoner utan att få det besiktigat av en oberoende besiktningsperson?

        Flera av problemet är solklart dolda fel med tanke på att det är fel som en besiktningsman inte hade kollat. Tex eldosorna som låg i isolering som kunde börjat brinna, poolen som är fallfärdig som besiktningsmannen ej hade besiktar osv.

         Bara för att det inte är något som skulle ingå i en vanlig överlåtelsebesiktning är det inte säkert att det skulle räknas som dolt fel.
         Ett dolt fel är något som inte går att upptäcka vid en noggrann undersökning, och här låter det ju som att dom som skötte poolen hade god vetskap om att den var undermålig, alltså har det gått att se att poolen var felande.
         En köpares undersökningsplikt är väldigt långtgående och innebär att allt som är möjligt att undersöka ingår i undersökningsplikten, oavsett vart/till vem man måste vända sig.
         Nu besiktade visserligen inte jocke och Jonna huset alls, vilket gör det ännu svårare för dom att hävda något. Men hade dom tillexempel besiktat och poolen då inte ingått i en ordinarie besiktning innebär ju inte det att poolen per automatik är felfri, det innebär ju bara att dom borde ha sökt sig till en annan expert på området som kollade poolen, för att kunna säkerställa att man fullgjort undersökningsplikten. Hade den experten inte hittat något fel, först DÅ hade man kunnat yrka på dolt fel om skadan därefter uppdagats.
         Samma sak kan sägas om elen, man bör ha kontaktat en elektriker innan osv.

      Undrar om det var något liknande som hände Elaine för några år sedan när säljarna backade ur pga att de trodde att det skulle bli struligt? De kanske förstod att de var påväg att sälja till en influencer /kändis och blev oroliga för vad det kunde bli av det?

    Annapanna, din förmåga att uttrycka dig i skrift är i alla fall verkligen inte fullödig.

    Det har nog mer eller mindre alltid varit så, men tack vare/pga att det mesta finns tillgängligt på nätet numera och att alla som vill, kan få ”komma till tals” i sociala medier och bloggar, märks det tydligare. Förr satt man mest hemma vid köksbordet och snicksnackade om aktuella ämnen med de närmsta och få utomstående märkte av hur illa det var ställt med läs- och skrivförståelsen.

  Kommer att orsaka många ”problem” i framtiden då större svenska influensers skall sälja och köpa bostäder tror jag…. Vem vill sälja till någon som man vet kommer att ha möjlighet att bussa galna fans på en om allt inte är perfekt?
  Så kommer rika influensers att ofrivilligt agera bulvaner och trissa upp priserna, medan säljarna väljer andra intresserade….

  Säljarna verkar vars ena riktigt fula fiskar, även om husköpare har undersökningsplikt. Det är ju också så att avtal ska följas, men jag måste ändå erkänna att jag (trots att jag inte är ett fan) tycker synd om Jocke och Jonna. De borde definitivt bediktigat huset ordentligt innan köpet, men det som säljarna gjort är så fult och lågt att jag blir alldeles förbluffad över hur långt de gått för att dölja husets fel och brister. Sådana människor,dvs sådana som medvetet lurar andra, ogillas starkt.

   * Besiktigat, ska det givetvis stå.

   En besiktning hade inte gjort varken för eller till då detta rör sig om dolda fel (medvetna?) som ändå inte hade upptäckts vid en sådan.

    Vilken soppa. Dolda fel är ju ännu värre. De har ju säljaren jättestark skyldighet att upplysa om och är ju ansvarig för typ 10 år efter försäljning av huset. Dock ska ju köparna ändå kunna visa att huset är besiktigat vid köp, ifall dolda fel upptäcks i efterhand. Det ger köparna starkare rätt, även om de dolda felen inte kunnat upptäckas av en besiktningsman.

     Dolda fel är väl just det – DOLDA.
     Därför visste inte säljaren om dessa.

      Tror du på det själv? Vem har byggt huset? Då ska det enligt lag finnas en byggansvarig som har skyldighet att inte godkänna dessa galna konstruktioner som berättas om i videon. Vem är denna byggansvarige? Man fattar ju att det är ett skumraskbygge från början och den skyldige är den som byggt det. Utan snack!!

    Vem vet om felen var medvetna eller ej. De har undersökningsplikt innan de köper, Lundells har skrivit på ett förlikningsavtsal. Då kan de bara hålla käft sen. Om den andra familjens VUXNA skryter eller ej vet inte jag, men det är en HEL familj som hängs ut. Skämmes människor

     Har du läst stycket om poolen?

      Fy fan vilka vidriga säljare! Kan inte för mitt liv begripa hur man kan ljuga / undanhålla sanningen så otroligt mycket som dom gör

    Men hur dolda är felen om de börjar upptäckas direkt efter inflyttning? Tror inte att samtliga hade gått en besiktningsman förbi.

     Fast det upptäcktes väl i och med renovering?

    Att felen inte skulle upptäckts vid en besiktning vet vi ju inte. Det är bara deras kompis och affärspartner som påstår det och han är knappast expert.

     Skulle de ljuga om poolföretaget och vad de sagt samtidigt som de går ut med företagets namn? Känns inte helt rimligt men vi får se vad som händer i tingsrätten helt enkelt.

     Och på tal om pool – nu ska jag åka och bada!
     WIIIE!

      Jag litar inte alls på J&J, allt vi har är deras sida av historien. De påstår att poolföretaget sagt allt detta men finns det dokumenterat? Och vad är det som säger att poolföretaget är seriöst? De kanske också försöker skydda sig själva? Alternativt hålla sig väl med J&J för att undvika samma sorts uthängning som säljaren av huset?

      Rent krasst, inget av det här skulle ha tagits via sociala medier. J&J skulle ha besiktigat huset, när de sedan hittade fel med huset skulle de kontakt mäklaren och rett ut det med säljaren. Inget blev bättre av att de vräkte ut allt på sociala medier. Tyvärr är ju det så generationen under mig verkar vilja leva….

    Fast dolda fel är något som kan vara väldigt svårt att få till. Ex ansåg de, förmodligen, att badrummet och skorstenen var ett dolt fel eftersom det hade krävts att hela badrummet och skorsten slås ut. Därav fick de en summa för det.

    Dock hade de gjort en besiktning hade deras försäkring skyddat mot dolda fel förmodligen. Alternativ de kunde haft en klausul att dra sig ur hela köpet.

    Sen finna det seriösa besiktningsmän och oseriösa såklart. Men det som Joz berättar har jag inte varit med om iaf.

   Anonym håller med. Inte ok allt som hänt med huset.

    Men i vilket fall är det säljarens skyldighet att lista alla kända fel alla skador och reperationer som gjorts på huset under årens gång. Och har man haft framme silvertejp, satt fram en burk för att fånga upp innehåll och målat över vattenläckan så ÄR det saker de kännt till.

     Vilket också är en anledning att besiktiga ett hus innan man köper.

      Nej det är det inte.

      Besiktigar gör du för att inte ens säljaren kan veta alla sina fel i huset. Mao en helt annan fråga.

       Jag besiktigar i alla fall ett hus innan jag köper det för att 1. Ha mitt på det torra vid upptäckt av dolda fel/fel som inte listats av säljare, 2. För att upptäcka fel som jag själv/säljare inte kan se med blotta ögat vid visning. Det är svårt att ha rätten på sin sida när något fel dyker upp om man inte gjort sitt för att upptäcka dessa.

       Nej, besiktigar huset gör du för att du har undersökningsplikt. Din skyldighet som säljare är att inte underhålla information, alltså ljuga och undanhålla. Du BÖR som säljare, för att minska din egen risk att bli ansvarig i en tvist upplysa om kända fel och brister, men undersökningsplikten trumfar säljarens skyldighet. Däremot har du ansvar för dolda fel som säljare, men det är fel som inte kunde upptäckas vid en besiktning, men det blir ju en tvist fråga om det skulle upptäckts om besiktning gjorts, och kan lika gärna sluta med att köparen förlorar.

       Vad som är att undanhålla är ju en bedömningsfråga och det är väl upp till rätten att avgöra, men undersökningsplikten är ju av stor vikt om de skulle komma fram till att det inte var ett dolt fel.

   Man är så jävla korkad som inte besiktigar ett husköp för nästan 10 miljoner…

  Jag tror att söljans tycker att det är rätt jobbigt att det går ta del av hur de missköt sitt skrythus. Båda föräldrarna visar upp resor, golf, middagar mm på sociala medier och huset de sålt visar att de är slarviga och bott i ett luftslott. Det tar nog på Raffes självkänsla när han ska skryta lite om nästa viskyresa med golfpolarna.

   Söljans är alltså ett nytt ord för säljarens.

    ??

    Kreativt nyord. ?

   Vad som framgår i vissa videos är ju att säljarna försökt att mörka vissa fel i huset genom egenkonstruerade lagningar som ibland varit livsfarliga. Det är ju stort bevis för att åtminstone vissa av felen i huset varit kända av säljarna och att de inte fullgjort sin upplysningsplikt genom att underrätta köparna om felen, är ju allvarligt.

    Precis!

    Ah sorry. Du hade redan skrivit det jag skrev ovan. Ledsen för dubbelpost. ?

    Hur vet vi att de felen var dolda? De kanske hade upptäckts av en besiktningsperson. Men eftersom J&J aldrig tog dit en sådan är det lätt för dem att hävda att alla fel de hittar är ”dolda fel” som säljaren ska vara ansvarig för.

     Har inte hängt med på alla felen men det verkar ju vara delvis ”fuskbygge” eller renoveringar iaf. En besiktningsman hade förmodligen upptäkt flera av dessa vilket i viss mån utökar köparens undersökningsplikt. Som köpare bör man ju snabbt ställa sig kritisk i den situationen. Hur oärliga säljaren än har varit har ju köparna i det här fallet agerat högst vårdslöst som inte fullföljt sin undersökningsplikt.

    Om det är så, så är det fruktansvärt. Säljarna har bott i ett hus som är livsfarligt för deras barn. Medan de säljer vidare huset till ett par som väntar barn och ska bo där.

    Tror inte det gått rätt till för någon av parterna.

     Tror dock inte att Jonna var gravid när dom köpte huset. Kan ha fel.

   Ändå smutsigt att skriva sådär om en privatperson du antagligen inte ens känner, och som inte valt att delta i någon debatt på sociala medier… han/de har gjort ett privat sälj av en bostad och uppstår det fel och komplikationer tar man väl det med varandra, inte med 13-åriga tittare på Youtube? Vad hjälper det?? Jag förstår 100% säljarna som stämt J&J för att hänga ut dem i offentligheten med tanke på kommentarer som dina, för det är inget de signat upp på!

   Sedan har de kanske tagit dåliga beslut angående underhållet av huset – kanske inte – men att attackera dem och deras liv personligen… känns fan helt sjukt. Omoget på alla nivåer. Stackars barnen säger jag bara. Och stackars alla framtida lärare/läkare/nannys/chefer till Jocke & Jonnas barn, som garanterat kommer bli uthängda inför miljonpublik när allting inte går deras väg. Jag kommer hålla mig undan iallafall.

  Skulle tro att paret Lundell borde gjort en ordentlig besiktning innan köpet.
  Sen undrar jag om de inte helt enkelt skulle ha hållit käft efter förlikningsavtalet.
  Varför ska all byk tvättas offentligt!
  Skicka ut det där paret att jobba t ex inom hem/sjukvård på heltid ett antal månader så kanske de inte är så kaxiga sen.
  Vad ska de, unga människor, ägna sig åt när folk slutar intressera sig för dem. För den dagen kommer.
  Näe, jag skulle inte för att smör i Småland vare sig sälja eller köpa
  nåt till eller av detta par.
  Skärp dig Jocke, gör om, gör rätt.
  Reparera och laga och fixa men sluta skyll på andra familjen

   Ansvar, förstår du det ordet? Säljaren har ansvar för den skit han sålt. Stör dig på Lundells men oavsett är det säljarens ansvar att inte lura folk . Punkt .

  Det som är mest anmärkningsvärt är att de inte besiktade huset innan de köpte det.

   Ja, besiktning bör alltid göras. Om dolda fel senare hittas, är det till köparnas fördel att visa att en besiktning gjorts (även om dolda fel inte hittats vid besiktningen).

   Fast de besiktade väl visst, men dom dolda felen upptäcktes först i efterhand

    Nej dom har ej besiktigat huset. Dom litade på ett år gamla dokument

  Men alltså, om paret har problem med hot borde du verkligen inte skriva ut deras namn såhär. Visst att det går att hitta på andra sätt, men de som hotar är troligtvis unga superjockeochjonnafans som inte hade kunnat leta upp namnet själva. Desto färre som vet, desto bättre.

  Varför skriver du inlägget som att det är synd om J&J? De har valt att inte besiktiga fastigheten innan köp och att sedan skriva på ett förlikningsavtal. Att det är skrivet till säljarnas fördel kvittar ju, de har fortfarande valt att skriva på det. Nu får de stå sitt kast, inte mer än rätt

   Klart de gjorde riktigt dumma misstag. Men erkänn att säljaren betett sig rätt konstigt också. Till viss del får de skylla sig själva men om de blivit lurade är det ju ändå illa av säljaren..

    Säkert en säljare som är väl insatt i juridiska frågor. Inte är det en snygg skrivelse men säljaren är nog nöjd som fått en signatur på det. Ett avtal bör vara balanserat så att båda parter är OK med det. Dock blir det ju svårt när den ena parten inte har en aning om vad det står och antagligen inte tagit hjälp heller.

     Och vilken 35-årig man (ja, Jocke ÄR så gammal, han är ingen pojkspoling) skriver på ett avtal UTAN att ta in hjälp om han inte förstår det? Och förlåt men VEM köper ett dyrt hus med pool och grejer utan att besiktiga det?? Kan folk seriöst sluta curla dessa vuxna, oansvariga människor, de har ju helt och hållet satt sig i skiten på egen hand! Världen är inte full av felfria hus, snälla säljare och rättsliga avtal skriven på Youtube-svenska , kanske dags att människorna inser att de lever i verkligheten och lär sig deala med problemen som vi ALLA andra också får göra… jösses.

      Du sa det, Joy!

      Är man så vårdslös som de verkar varit (ej använt egen besiktningsman, ej gått igenom avtalet med en juridisk kunnig människa med mera) så är det rätt åt dem. Vissa människor är blåsta och klarar inte av pengar. I bästa fall så lär sig paret av misstagen, i värsta fall fortsätter de vara vårdslösa o andra kommer sko sig fint på dem.

      +1

    Ja säger inte att säljarna kanske framförallt när de sålde huset betett sig fult om de visste om fel som de inte berättade om men samtidigt, besiktar du inte och sedan skriver på ett avtal tycker inte jag det är relevant

   Håller med. Ett avtal skrivet helt till säljarens fördel. Jag misstänker att J&J inte har en aning om vad de skrivit på. De var så uppe i det blå då de hittat sitt drömhus att de inte tog juridisk hjälp i samband med köpet utan ville avsluta affären så fort som möjligt.

  Herregud vilken soppa!

  Vem skriver dessutom under ett förlikningsavtal utan att en advokat har läst igenom det innan? Alltså dom beter sig som barn och kan verkligen inte skylla på låg ålder. Så jävla klantigt att nämna felen X antal gånger när du klart och tydligt har skrivit på ett avtal som förbjuder dig detta. Sedan ha mage att grina om det för att söka sympatier. Nej, detta blir en kostsam läxa för paret Lundell.

  Slarviga köpare. Dåligt förlikningsavtal som jag själv aldrig hade ingått.

   Inte jag heller. Sitter man med en femton meter lång lista över upptäckta fel (vissa livsfarliga) låter man inte en oärlig säljare friköpa sig för den struntsumman. Med tanke på allt de hittat under den korta period de bott där borde de ju förstått att det kommer dyka upp mer och 230 000 kommer man inte långt med när man renoverar. De hade haft råd att besiktiga och ta in allehanda rådgivare flera gånger om för de pengar som nu istället får gå till att åtgärda alla fel. Otroligt dumsnålt och onödigt ?

  Jag är inte så insatt i vem som är skyldig att stå för dolda fel, det faktum att ingen besiktning gjorts osv, men sättet Jockiboi och Jonna har talat om säljarna på sin kanal är under all kritik. Med nästan 1 miljon följare och tidigare hatstormar mot diverse personer, borde de ha lite konsekvenstänk och kanske lämna tvisten utanför sociala medier. Fan alltså, tänk att säljarens barn behövt lida på detta sätt. Usch.

  Jag skiter i att alla vuxna i dethär läget, verkar vara mycket fel från båda håll. Men att barnen ska behöva ta emot hot och förolämpningar? Nä fyfan.

   Det borde barnens föräldrar tänkt på! Inte ens dem tar de ansvar för i sin strävan att lura folk.

  Vet du att ansökan är inlämnad? Vanligt att advokater skickat över den som lite skrämsel och innan den går till TR. Verkar även vara utkast.

   Den finns hos Norrköpings tingsrätt.
   T 2443 -18

   Längst upp till höger finns ju både digital och manuell ankomststämpel, så nog är den inlämnad alltid.

    Jag har bytt ut den mot den inskannade bilagan från tingsrätten.

  Tack Camilla för att du gjort en så bea sammanfattning! Ja började följa J&J i början av den här soppan av ren nyfikenhet (plus älskar byggbloggar). J&J har snackat onödigt mycket skit om Säljaren, det håller jag med om men nu har det spårat.

  Ja, de gjorde bort sig som inte gjorde en besiktning, men en del faller ändå på Säljaren. Man ska rapportera kända fel vilket verkligen inte gjort. Men hur det fungerar i kombination med att sakna en besiktning vet jag ärligt talar inte.

  Jag tycker sällan synd om J&J eftersom de är både naiva och har dålig koll men just nu gör jag faktiskt det. Framförallt jävligt korkat att skriva på förlikningsavtalet som det såg ut. Jag tror de kommer falla på det tyvärr.

  Dina frågor var också relevanta. Jag förstår precis som du inte alls varför de stämmer dem som privatpersoner? Nåväll. Vi får se hur det går…

  Med all respekt är fastighetsrätt inte det enklaste att sätta sig in i. Varken den här bloggen eller snubben som gjort den inbäddade youtube-videon kan sannolikt göra någon bedömning av vad som får anses vara ett dolt fel i den här fastigheten. Det är anmärkningsvärt att köparen inte har gjort någon egen besiktning inför köpet. Generellt kan vissa omständigheter i vissa fall, kort sagt, minska en köpares undersökningsplikt i viss utsträckning, såsom utfästelser från säljaren etc., men ändå anmärkningsvärt (därtill kommer frågan om bevisbörda vid en tvist etc). Utifrån vad som sägs i videon verkar det dessutom funnits tecken på att allt inte varit ok med huset som åtminstone till viss del verkar ha varit möjligt att upptäcka vid en okulär besiktning? Nåväl, som sagt, omöjligt att säga vad som varit dolda fel här och hur långt köparens undersökningsplikt sträckt sig i det aktuella fallet. Det är ju dessutom inte det den aktuella tvisten handlar om, utan förlikningsavtalet.

  Lite förvirrat i videon men det verkar ha varit Jockes önskan om att snabbt få till en förlikning som lett till att de inte skickat avtalet via sitt juridiska ombud innan de skrivit på? Inte heller här vet vi riktigt vad som ligger bakom beslutet, men varför skriva under något man inte förstår fullt ut (de verkar åtminstone ha förstått att de under vissa omständigheter kan bli skyldiga att utge vite till motparten)? Vad som sedan faktiskt har kommunicerats deras ombud från säljarens ombud inför ingåendet vet vi som sagt inte något om.

  Angående den hör bloggens fråga om varför man ”går på” Jocke och Jonna som privatpersoner – de är ju parter till förlikningsavtalet, utöver bolaget.

  Avslutningsvis – det är för mycket vi inte känner till och inte rimligen kan känna till för att kunna bedöma såväl den tidigare frågan om ev dolda fel i fastigheten, som vad som föregått ingåendet av förlikningsavtalet och hur förlikningsavtalet ska tolkas mot bakgrund av bl.a. Avtalslagens bestämmelser. Lämna det sistnämnda åt tingsrätten att bedöma, utifrån vad parterna och deras ombud lägger fram i målet.

   Men det är inte konstigt alls. Fler och fler hus idag säljs som ”klarlagda” dvs förbesiktigade innan visning av huset ens gjort.

   Att du och jag som vana husköpare hade ställt krav på vem som gjort den förbesiktningen etc är en annan fråga och där faktiskt mäklaren borde ha gått in. Hen ska företräda både köpare och säljare förutom när det kommer till priset då hen får stå på säljarens sidan.

    Du förlorade mig vid ”hen”. Hen, hen, hen hen, HEN, HEN, hen – blir f-n galen.

     Men ge dig.

      Men ge dig själv.

     Hen är ett utmärkt pronomen som förhoppningvis kommer bli etablerat ordentligt i svenska språket!

      Urk.

       För mig är iaf ordet perfekt, jag har låtit så otrevlig i massa år när jag kallat alla den eller du.

     Vad har du emot hen? Det är ett utmärkt pronomen när man inte känner till könet på personen, alternativt när könet är irrelevant.

     Håller med dig fullständigt. Har läst Såå många kommentarer som jag har velat ”gilla”. Men när en kommentar innehar ”hen, hen, hen” hela tiden så förlorar den min like.

      Men ”den” har du inget emot som pronomen?

     Jobbigt att bli så galen på att språk utvecklas? skänker dig styrka att gå genom livet trots all galenskap runt dig

    Som sagt finns det olika omständigheter som kan inverka på bedömningen av köparens undersökningsplikt och vad som ska anses utgöras ett dolt fel. Jag ska vet inte vad som framkommit i den s.k. förbesiktningen eller när och hur denna gjordes. Det är mycket möjligt att det finns omständigheter i detta avseende som har betydelse vid bedömningen, och absolut – när jag säger att det är anmärkningsvärt att de inte gjorde någon egen besiktning utgår jag från hur jag generellt hade agerat som potentiell köpare. Åter – en inte helt enkel bedömningsfråga utan att ha mer info – lite hastigt formulerat av mig i detta avseende. Vi vet ju t ex inte heller hur överlåtelseavtalet sett ut, även om jag antar att det rör sig om någon slags standardiserat mäklaravtal. Återigen är det ju dock förlikningsavtalet det nu är fråga om.

    Jag skrev ett svar till dig men ser inte att det kommit fram?

    Oavsett hur besiktad och klar huset säljs som så har du som köpare en egen undersökningsplikt. Och oavsett besiktning eller ej är det bara dolda fel som säljaren behöver ta ansvar för i efterhand. De flesta fel klassas inte som dolda fel.

  Först så visar de ganska tydligt att de inte är intresserade om husets skick, då de ej tar dit en besiktningsman. Beror de på att de tillhör öppet köp generationen eller är de så kära i huset så de struntar i eventuella fel? De har som köparen en väl tilltagen undersökningsplikt. Hur kommer de kunna argumentera att de uppfyllt undersökningsplikten när de inte ens tar dit en besiktningsman?

  Att allt skulle vara dolda fel och missats vid en okulär besiktning har jag svårt att tro då de hittades ganska snabbt efter tillträde. Kan det vara så att andra potentiella köpare har tagit dit en besiktningsman och sen avstått från köp. Hade inte huset legat ute till försäljning ett bra tag?

  De skriver efter problemen har börjat upptäckas (nu vet de alltså om att husets skick inte är vad de har trott) under ett avtal för att få tillbaka en del av köpeskillingen, men samtidigt följer de inte avtalet och blir då stämda. Avtalet är fördelaktigt för säljarna men då är det bara att vägra skriva under, känns som att de inte hade juridisk hjälp (precis som de skippade professionell hjälp vid besiktningen).

  Ingångna avtal ska hållas, och detta avtal har till och med specat kostnaden per gång de påtalar husets skick, vilket gör att domstolen inte behöver bedöma värdet för ett sådant uttalande. 50 000kr per gång har de avtalat.
  Enda gången jag tror en domstol kan bedöma det som oskäligt/orimligt är att de tar det icke publikt till en hantverkare eller liknande. Självklart måste de kunna påtala men skillnaden är om det går publikt via deras mediekanaler som inte har ett behov att känna till felet för att utföra sitt jobb.

  Avtalet säger också att de J&J kan inte begära mer ersättning för fastigheten i framtiden, så har svårt att se att de ska kunna få något för dolda fel då den regeln är dispositiv (det vill säga att den går att avtala bort). Vilket kan bedömas att de har avtalet bort den möjligheten med denna punkt.

  Så med andra ord.
  Hade det inte varit för avtalet hade de haft en chans om inte köpebrevet avtalar bort dolda fel.

  Jag tror det blir billigast för dem att snabbt som attan förlika med säljarna, betala dem innan det går till prövning i tingsrätten. Då kommer rättegångskostnaden bli som lägst och de är troligen chanslösa om tingsrätten ska reda ut detta. Stämningsbeloppet är så pass stort så kommer man behöva betala motpartens rättegångskostnader vid förlust med all sannolikhet. Ta hjälp av jurist denna gång.

  Summering:
  Jocke och Jonna har avtalat för att få tillbaka en del av köpeskillingen så får de inte nämna fastighetens skick samt att de inte kommer kunna få tillbaka mer pengar för fastigheten. Detta måste de följa så länge det inte blir helt absurt som exemplet med rörmokaren. Det skulle en domstol kunna döma annorlunda.

  Om jag minns rätt så hade huset varit till försäljning under en relativt lång tid innan utan att bli sålt o det kanske finns anledning till det…Bara spekulationer men ändå väl en iakttagelse.

  Man får tycka vad man vill om Fam Lundell, men om man skalar bort alla historier bakom o ponerar att det aldrig spelats in några vloggar utan de är som vilken Svensson som helst – alltså utan att döma – så är detta en oändlig sorg.

  Så många dolda fel som mycket väl hade kunnat sluta i ren tragik. Jag menar svartmögelsporer…ni som vet ni vet… en vattenläcka som vandrat o landat i ett el-skåp o som lätt skulle kunna leda till döden. Murstocken…som kanske redan vid nästa tillfälle hade satt eld på hela huset…och poolen…o spotarna som hade en plasthink som skulle generera som nån sorts eldvakt…

  Om vi bara stannar där o tänker en stund. Utan att blanda in en endaste känsla.
  Utan MEN lr OM.
  Tycker man då fortfarande att Fam Lundell gott kan ha det? Och tycker man även då att säljaren inte har något ansvar?

  Tycker man det så är det någon gen som saknas för att empatin ska bli fullt utvecklad.

   Jag tycker att det är hemskt vilket skick huset varit i och tror att säljarna vetat om en del av felen. Däremot tycker jag också att köparen har en skyldighet att besikta det man köper. Om man ska göra ett så stort köp så kan jag inte förstå att man inte gör en ordentlig kontroll. Det är ju bara att googla köpa hus så kommer det upp massa bra tips om vad man bör tänka på där besiktning är en del. Lite som att köpa en bil och bara titta på den utan att provköra den.
   Jag tycker syns om J&J men tycker också att de betett sig naivt. Och om de inte vet något om att köpa hus och inte velat sätta sig in i det så borde de tagit hjälp och även juridisk hjälp med förlikningsavtalet.

   Hoppas att de går ut med ett klipp till sina följare och säger: skriv aldrig under avtal ni inte förstår, ta hjälp vid juridiska diskussioner och köp inte ett hus utan att besikta det.

   Jag känner ingen som vid husköp inte tagit dit en oberoende besiktningsperson. Vi snackar ändå om de flesta personers största affär i livet. Hade de lagt en timme till att bara googla på vad man ska tänka på vid huskuså hade de inte satt sig i den här situationen. Jag har faktiskt lite svårt att tycka synd om dem, finns människor som har hamnat i mycket värre situationer och i slutändan så handlar allt bara om pengar för det här paret, de lider ingen annan skada. Värre då för säljaren vars barn och familj hotats.

    Vilket jävla skitsnack! Avundsjukan har talat igen!

   De verkar ju inte ha besiktigat huset. Alla vet väl att man ska besiktiga ett hus, är man inte kunnig själv tar man hjälp. Ju dyrare hus desto viktigare kan en tycka. Nej, tycker inte synd om dem och ännu mindre efter att de hängt ut säljarna på sociala medier. OM det verkligen rör sig om dolda fel, ta det rätt väg med försäkringsbolag och jurister.

   Sen ska man ju ha klart för sig att det inte nödvändigtvis rör sig om just dolda fel bara att köparen inte visste om dem.

  ?Till Bloggbevakning?

  (Detta har inget med jockiboi/jonna att göra)

  Det vore jätteintressant om du kunde titta lite närmare på kända svenska influencers/youtubers som har köpt följare till sin instagram.

  Jag var inne igår på en mkt känd youtubers följarsida och fann OTROLIGT många fejkonton där. Ungefär var 5e var ingen riktig person. Om en person har extremt många följare så vill företagare givetvis göra reklam hos dom, men hur kul är det om hälften inte finns? Många bygger karriärer på att se ut som dom är hur stora som helst när det mesta är fejk!

  Man har ju ganska rejäl undersökningsplikt om man köper hus el bostadsrätt, hur kan man bli lurad om man gjort en omfattande undersökning av fastigheten? Med tanke på vilka köpesummor det rör sig om, är det ju oerhört viktigt att t ex ta hjälp fr nåt företag som vet hur man går till väga innan man skriver på köpeavtal.

   Endast fast egendom, dvs fastigheter (i detta fall hus med tillhörande mark då), berörs av jordabalkens undersökningsplikt. En bostadsrätt är ej fast egendom och går således under köplagen och har inte samma långt gående undersökningsplikt.

  En duktig besiktningsman hade lätt kunnat upptäcka fel. Sen lär man väl själv undersöka ett hus (eller ha med sig någon som vet vad man ska kolla på) man ska köpa för såna stora summor?

  Det blev en dyr prislapp för denna lärdom.

   Jag skulle aldrig köpa ett hus utan att ta dit en besiktningsman som jag själv anlitat och som har mitt bästa som prio. Skulle heller aldrig skriva på avtal eller förlikningar utan en jurist som jag anlitat och som har betalt för att göra vad som är bäst för mig.

   Folk säger att de är naiva men jag tycker det är för snällt med tanke på deras ålder. Korkade kan jag gå med på.

    En enkel googling på ”Köpa hus” …det dyker direkt upp en guide: vad man bör tänka på osv. Inte ens de verkar J&J har gjort. Hur clueless får man vara?

  Bagges blivande fru gör sig lustig över en kvinnas utseende på iG, inte alls ok. Riktigt riktigt lågt…

  Trodde hon hade mer respekt för människors utseende, särskilt med tanke på att hon jobbar med folks utseende. Visst, kvinnan har säkert gjort en del ingrepp men ändå lågt att lägga ut och raljera. Även kommentarerna är skrämmande.

   Hon pudlade så mkt bra att man kan komma till insikt och ändra sig ????

  det är ingen bild på Jocke utan glasögon? Menar du Joz i videon så är det en annan person…

  Det är några saker som jag inte förstår:

  1. Ett förlikningsavtal ska väl på något sätt gynna båda parter? 230 000 kr är ju INGENTING mot vad alla kostnader de behövt/ kommer att behöva stå för p.g.a alla fel. Skulle stått typ 1 miljon kr. Finns ju inget som är för Jocke och Jonnas fördel (vad händer om ytterliga allvarliga fel hittas??)

  2. Vid tidpunkten för när förlikningsavtalet skrevs så hade väl Jonna och Jocke redan kontakt med advokater, hur kunde de inte låta dem titta igenom det? De hänvisar till tidspress men har de inte lärt sig något från sitt första misstag?

  3. Hade det inte varit bättre att typ dokumentera alla fel (istället för att börja renovera) och sedan försöka häva köpet? Och om inte säljarna gått med på det så borde det kunna ta det vidare, skulle de inte haft ett ganska starkt mål eftersom det var så många allvarliga fel?

   Man kan inte häva köp om man köper en fastighet i befintligt skick.

   Som utgångspunkt råder avtalsfrihet för ett förlikningsavtal och det finns inget som säger att det måste vara objektivt ”rättvist”. Det kan finnas olika anledningar till att parterna väljer att ingå ett sådant – t ex att man inser att man inte har ett bra bevisläge i en pågående process, eller att man helt enkelt vill ha ett snabbt avslut (en tingsrättsprocess kan ofta ta rätt lång tid).

   Men såhär står det på länsförsäkringar:
   ”Ansvar för dolda fel
   Som säljare är du ansvarig för dolda fel i tio år efter överlåtelsen. Om köparen hittar ett fel som bedöms vara ett dolt fel kan du tvingas betala tillbaka en del av köpesumman, och om felet beror på någon typ av försummelse kan du rentav bli skadeståndsskyldig. Om felet är av väsentlig betydelse och anmäls inom ett år, kan köparen kräva att kontraktet hävs. Det innebär att köpet går tillbaka helt.”

    Står också: ”Undersökningsplikten är långtgående och lägger stort ansvar på dig, och för att ett fel ska räknas som dolt måste du ha uppfyllt din undersökningsplikt.”

    Där brast det.

  Tönt

  Joz pratar ju om det finstilta, inget i detta förlikningsavtal skulle jag säga är finstilt. Att JoJ skrev på detta under tidspress och därmed inte läste finstilta samt inte ens lät det gå till deras jurister/advokater. Mycket frågor och så lite svar.

   Haha, undrar också vart den där ”pyttelilla finstilta texten som knappt går att läsa” och vart den obegripliga advokatlingon syns i avtalet. ?

  Jävlar, jag har inte följt detta mer än att jag har läst inläggen om det här på bloggbevakning, men fy fan vilken jävla soppa alltså

  Kan inte låta bli att tycka synd om j&j. Första gången dom köper hus, hur sjutton ska man veta hur man ska göra. Besiktningsman borde dom iaf haft koll på. Folk kunde ha hjälpt dom när prislappen var så hög. Och med tanke på alla fel och vilken sorts fel det var så förstår man att säljarna visste om det till 100%. Kanske inte allt som deras byggnisse gjorde men klart att dom visste. Vattenläckan var ju medvetet dolt. Dom framstår som rika skrytmånsar och gubben åker på sina golfresor. Klart dom inte vill ha dåligt rykte. Men karma tar såna också tillslut. J&J var alldeles för snälla men jag tror dom har fått sig en ny erfarenhet. Hoppas inte att paret N får alla sina pengar dom begär, utan bara efter att avtalet skrevs. Ett förlikningsavtal ska gynna båda parter men inte i detta fall. Så sjukt avtal överhuvudtaget. Allt för att rädda sitt eget skinn, så himla fult gjort.

   Hur ska man veta? Enkelt, man frågar eller googlar. De är inte först i världen med att köpa hus…

  Fastigheten såldes i befintligt skick, stod det någonstans. Såldes det alltså med friskrivningsklausul?

  När man säljer ett hus är man som säljare SKYLDIG att skriva dokument på alla de fel som man vet om i huset, eftersom det har silvertejpats i poolen , syltburk i lampor samt klistrat själv en kakelpanna så har dom vetat om detta men inte upplyst köparna ! Hoppas dom tagit kort/ dokumenterar allt de upptäckt

   Så kanske det är. Men köparens undersökningsplikt är långtgående och ”trumfar” väl säljarens skyldighet?

   En köpare har en oerhört långtgående undersökningsplikt, få är medvetna om hur få fel som anses som dolda. En säljare får inte ljuga om de fel man är medveten om men det kan ju finnas fel man inte vet om som trots det inte klassas som dolda.

   Säljarens upplysningsplikt gäller dolda fel som inte kan upptäckas vid en noggrann besiktning/undersökning av huset, och silvertejp och syltburkar ska ju inte gå köparen, och framför allt inte en besiktningsmans, förbi. De säger ju själva i sin video att de såg direkt att den här vattenskadan dom pratade om pågått länge: alltså är det inte ett dolt fel i sig.

   Haha nej du är inte skyldig någon en lista när du säljer hus. Varför sitter du och skriver sådant du inte har en aning om? Det är köparens ansvar att undersöka huset, ingen annans.

  Intressant twist att det på slutet verkar som att du tar Jockes och Jonnas sida? Av dokumenten framgår att de inte gjort någon besiktning av huset, misstag nr 1 från deras sida. Nu har jag inte orkat följa denna soppa i detalj men är felen som konstaterats verkligen dolda fel, det är ju ett oerhört högt tak för vad som anses vara ett dolt fel? Det är inte ens säkert att feldragen el är ett dolt fel, poolen låter ju inte som ett dolt fel t ex. Det må vara så att säljarna är fula fiskar men jag skulle f-n inte ens sälja en glass till J&J, de hittar säkert fel på den och hänger ut en på sociala medier så att man får ett hatdrev efter sig. Helt oacceptabelt beteende. Rätt ska vara rätt och finns det dolda fel får hussäljarna ta sitt ansvar, men J&J kan också bete sig som vuxna människor istället för att använda sociala medier som ett utpressningsmedel.

   Fast klart de ska kunna påtala fel för det?

  Båda sidor har gjort fel, blir intressant att se vilken sida som gjort mest fel.

  Tror inte något av de här felen skulle blivit klassade som dolda fel, utan de går under det som köparen borde upptäckt vid sin undersökningsplikt. De är extremt svårt att får något klassat som dolt fel överhuvudtaget. Talar av erfarenhet.

   Precis, det är många som skriker om dolda fel utan att veta att kraven för att klassas som dold fel är enormt höga. En dålig renovering är inte ett dolt fel, om man vid besiktning upptäcker att saker och ting är fel gjorda så kan det vara grund för att du som köpare bör undersöka ännu noggrannare.

  Många pratar dolda fel.
  Dolda fel går att avtala bort.

  Och i efterkommande avtal som J&J skrivit under avsäger de sig möjligheten till ytterligare ersättning pga fastigheten.
  Därav ser jag inte hur de skulle kunna åberopa dolda fel när de avtalat att inte kunna få mer ersättning.

  Är det något jag missar?

  Domstolen kommer döma enligt lagen och inte efter vad man tycker är mest rättvist.

  Avtalet men pga tidspress hann/ orkade de inte läsa det finstilta…ja då är det dax att växa upp. Har inget till övers för någon av Lundells. Nyrika o tjänat pengar på knas. Blir sällan gott resultat av när tonåringar blir för rika o inte kan hantera pengar. De som sålt kanske har tvått sina händer när de visste köparna var? Inte vet jag..

   Håller med, man kan inte skylla på dåliga ursäkter när det kommer till allvarliga avtal man skriver under.

  Säljarna verkar ju helt knäppa

   Det där kan ses som personligt på hopp vilket inte är tillåtet här (se första raden i inlägget).
   Men säljarna är helt klart vinnarna i detta.
   De har lyckats sälja sitt svårsålda hus, avtalat bort dolda fel samt försett J&J med munkavel som ger dem klirr i kassan varje gång de nämner husproblem.

   Har svårt att se detta som något etiskt eller rättvist, men det är inte olagligt. Fullt förståeligt att fansen är arga på dem.

   Själv har jag svårt för Jocke som brukade lägga upp dagens runk, hänga ut kvinnor han hade sex med och annan skit på sin blogg. Tyvärr har jag svårt att se något omdöme hos honom på grund av vad han publicerar.

   Men när vi tittar på det Juridiska så tror jag J&J är i kraftigt underläge på grund av att de gick med på överenskommelsen.

  Köper man ett hus i den prisklassen borde man ju själv förstå att man bör anställa en besiktningsman, och dom hängde ut säljarna rätt snabbt. Vilket gjorde att massa folk kunde uppsöka de förra ägarna, som har barn som inte har med detta att göra.
  Dom kunde skött detta snyggt och anställt en advokat från början som hjälpt dom med diverse fel på huset.
  Så dom får seriöst skylla sig själva! Hade någon gjort så emot mig vid en försäljning hade ju jag knappast velat samarbeta mer.

  Köparen har undetsökningsplikt och de har dessutom efter köp skrivit ett avtal som de brutit upprepat. De har ansvar i detta och fö så är det mer regel än undantag att fel ploppar upp i ett hus och att det kommer fortsätta. Välkommen till huslivet.
  I övrigt funderar jag på varför man sp gärna hänger sindy ut som värsta hämndporrmonstret medan den där Jocke inte betett sig bättre direkt? Har det med könet att göra? Har ingen läst hans bekännelser? Summering; https://www.sydsvenskan.se/2018-07-24/joakim-lundells-uppfoljare-ar-slarvig-och-osammanhangande

  Jocke har dålig karma och kommer ha det lite jobbigt pga det.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.