"Ditt obildade tankesätt förtrycker oss – inte slöjan"

- 17/05/2015, 20:32 -

Noha Al-Haddad och Mariam Zaki menar att slöjan inte är ett tecken på förtryck, utan lika gärna kan vara en symbol för frihet. De säger att andra inte ska tillskriva dem egenskaper bara för att deras slöjor gör dem obekväma.

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

Okunskap är roten till fördomar som är det problematiska gentemot slöjan. Frågan som oftast ställs till oss som bär slöjan är varför den bärs och hur det kommer sig att den i dagens samhälle fortfarande är aktuell. Nyligen när vi läste Hanna Tjuslings debattartikel med inte så förvånande fördomar insåg vi att bristen på kunskap om slöjans sanna betydelse är oerhört stor i samhället.

Innan Profeten Mohammeds tid så var det modernt för kvinnor att täcka huvudet med en sjal och samtidigt ha en djup urringning. Liksom de flesta sedvanor återspeglade kvinnornas klädsel praxis i regionen och deras sociala ställning. Hos de assyriska kungarna och även under antikens Grekland så var slöjan en symbol för kunglighet. Hur självrespekterande är inte kvinnan som har allt att visa men väljer att täcka det?

Men trots detta så var kvinnan varken fri eller respekterad på något vis. Kvinnan var under den tiden en ren förbrukningsvara, männen hade mer än gärna flera kvinnor i hemmet och kvinnans enda uppgift var att tillfredsställa mannen. Det ansågs skamligt att föda flickor, de begravdes levande och behandlades värre än boskap. Kvinnorna hade inga rättigheter alls: ingen arvsrätt, rösträtt, rätt att vittna, tjäna egna pengar eller äga något.

Historien bakom hur och varför kvinnor har fått sina rättigheter hänger ofta samman med kvinnokamp och tragiska händelser. Islam kom att bli den första religionen som erbjöd kvinnan juridiska rättigheter utan våld. Arabiskans ”hijab” innebär någon form av spärr och nämns i Koranen i samband med att bära slöja. Att sätta på sig denna form av spärr avgränsar varken henne som individ eller hennes frihet. Att täcka huvudet innebär varken att hon täcker sitt intellekt eller sitt förnuft. Hijab är en tydlig manifestation i dagens samhälle emot den norm och de krav som ställs på kvinnors yttre. Hijaben lyfter fram kvinnan för hennes intelligens. Hon avgör hur hon ska ses på och hon kräver med detta plagg respekt, värdighet och frigörelse.

Som ni nu förstår så är det inte slöjan som begränsar en kvinnas frihet, utan det är det obildade tankesättet. En lärd man sade en gång "Frihet består inte i att göra vad vi vill, men att ha rätten att göra vad vi borde."

Vi bär detta tygstycke, precis som en judisk kvinna eller en kristen nunna skulle, på grund av att vi själva har valt det utifrån vår tro. Vi tycker att det är en aning komiskt hur kritikerna alltid påstår att hijab handlar om förtryck och kvinnohat och försöker ”befria” eller ”rädda” oss från förtryck genom att själva definiera vad vår frihet bör vara. Vad de egentligen vill komma fram till är att vi ska ta av oss slöjan för att de ska slippa känna sig obekväma.

Hanna, du är bland de som ständigt talar om integrationens innebörd och mening men när vi väl försöker uppnå detta så strävar ni efter komplikationer på grund av fördomarna. Hijab är en association till ärlighet, dyrkan, självständighet, frigörelse och identifiering. Efter flera år av att ha understrukit detta så känns det lite tröttsamt med upprepad okunskap som får trycka ned sanningen. Med detta sagt menar ingen att en kvinna med ett annat klädval skulle vara mindre värd, slöjan är något som präglat samhället genom århundrade och för inte mindre än hundra år sedan kunde man finna slöjan i det svenska samhället.

Visst är det så att vissa muslimska kvinnor med hijab är förtryckta i dagens samhälle - förtryckta av de som anser dem förtryckta såsom Hanna Tjusling. Hon som kände sig berättigad att uttrycka vad hon anser om vårt val att bära hijaben, och vad den har för associationer utifrån hennes egna slutsatser över islam och muslimska kvinnor, utan någon form av belägg.

Noha Al-Haddad

Håller du med skribenterna