Torsdag 15 Apr
Stockholm

Kvotering är att säga att kvinnan är det svagare könet

Max Sjöberg (LUF) och Fritiof Ajvide (MUF) gillar inte kvotering.
1 av 3
Max Sjöberg (LUF) och Fritiof Ajvide (MUF) gillar inte kvotering. Foto: Privat/Privat
Max Sjöberg (LUF).
2 av 3
Max Sjöberg (LUF). Foto: Privat
Fritiof Ajvide (MUF).
3 av 3
Fritiof Ajvide (MUF). Foto: Privat

Debattörerna: Oavsett om man vill bli läkare, medarbetare på McDonalds eller språkrör för Grön ungdom så ska det vara individens kompetens och prestation som avgör - inget annat.

Kommentera (16)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer
Om skribenten

Följ Max Sjöberg på Twitter: @maax747.

Följ Fritiof Ajvide på Twitter: @FAjvide

Den 12-14 februari har Grön ungdom sitt riksårsmöte. Där ska bland annat två nya språkrör väljas, de personer som representerar Grön ungdoms politik utåt.

I nuläget finns det fyra kandidater, två manliga och två kvinnliga. Grön ungdom har länge varit ett förbund som sagt sig vara för jämställdhet och profilerat sig mycket i dessa frågor.

I en sådan organisation vore det naturliga att alla har samma chans att bli valda oavsett kön - tyvärr stämmer inte detta. Ett vanligt missförstånd är att Grön ungdom alltid måste ha ett manligt och ett kvinnligt språkrör, men så är inte fallet. Grön ungdoms stadgar, alltså förbundets grundläggande regler, säger istället att ett av språkrören måste vara kvinna.

Det andra språkröret får tillhöra vilket kön som helst. Det innebär alltså att det är möjligt för bägge tjejerna att bli valda ihop men inte de båda killarna, vilket gör att de fyra inte alls kandiderar på samma villkor. Rent matematiskt har varje tjej 58,3 procents chans att bli vald, medan varje kille har 41,7 procent.

Det är anmärkningsvärt att påstå att man är en organisation som strävar efter jämställdhet i samhället när man samtidigt så tydligt missgynnar ett av könen i sina stadgar. Vi ser tre möjliga orsaker till att de valt att anta denna regel, och vet ärligt talat inte vilken av dem som är värst.

För det första kan det såklart vara så att de faktiskt tror att kvinnor är svagare och mindre kompetenta än män, och därför inte klarar av att konkurrera på samma villkor. Är man av den uppfattningen kan man som Grön ungdom lösa det genom att skapa en gräddfil för det "svagare könet".

Det skulle varit mycket oroande om Grön ungdom faktiskt tycker att kvinnor är mindre kompetenta än män. Om det inte är synen på kvinnors förmåga det är fel på, men särbehandlingen ändå behövs, så kan det givetvis vara själva Grön ungdom det är fel på.

Att de själva inte ger sina medlemmar samma möjlighet på grund av kön, och att det är därför man behöver behandla könen olika i stadgarna.

I vår mening hade en rimlig åtgärd i så fall snarare varit att arbeta på sin interna kultur, så att alla får samma möjlighet att ta plats. Men om Grön ungdom faktiskt tycker att män och kvinnor är lika starka, och att de har en organisation där alla får samma möjlighet att ta plats, så återstår bara en förklaring - de vill helt enkelt gynna kvinnor och missgynna män.

Att den extrema feminismen faktiskt gått så långt i Grön ungdom att man inte tycker att killar ska få samma chans som tjejer. Sexism, helt enkelt.

För oss som liberaler är det självklart att kön aldrig ska få avgöra möjligheten till att bli vad man vill senare i livet. Vi vägrar att förminska kvinnor till det svagare könet som måste kvoteras in på olika maktpositioner.

Oavsett om man vill bli läkare, medarbetare på McDonalds eller språkrör för Grön ungdom så ska det vara individens kompetens och prestation som avgör - inget annat.

Liberaler har tagit feministiska initiativ i hundra år för att sudda ut skillnader i livschanser mellan könen. Vi välkomnar Grön ungdom att hjälpa oss i den kampen, i stället för att fortsätta tro att ojämställdhet leder till mer jämställdhet.

Med detta sagt önskar vi Grön ungdom en trevlig stämma, och uppmanar dem att ändra sina stadgar så att alla behandlas lika - oavsett kön

Max Sjöberg,
Ordförande Liberala ungdomsförbundet väst

Fritiof Ajvide,
Tidigare medlem Grön ungdom, numera Moderata ungdomsförbundet

Håller du med?
Tack för din röst!
Kommentera (16)
Kopiera länk
Dela