Lördag 31 Jul
Stockholm

Det som behövs för jämställdhet är att män börjar respektera kvinnor

Fritiof Ajvide skriver om högerfeminism och det är en debatt som behövs.
1 av 3
Fritiof Ajvide skriver om högerfeminism och det är en debatt som behövs. Foto: Privat/TT
Fritiof Ajvide.
2 av 3
Fritiof Ajvide. Foto: Privat
"Vänsterfeminismen fokuserar främst på frågor som löneskillnaderna, vilka nästan uteslutande beror på att kvinnor i genomsnitt vill vara hemma mer med sina barn. Detta är ett val Sveriges kvinnor har rätt till."
3 av 3
"Vänsterfeminismen fokuserar främst på frågor som löneskillnaderna, vilka nästan uteslutande beror på att kvinnor i genomsnitt vill vara hemma mer med sina barn. Detta är ett val Sveriges kvinnor har rätt till.". Foto: JONAS EKSTROMER /TT

Debattören: Det behövs en feministisk debatt i högern där man vågar tänka nytt, utan att för den delen falla in i vänsterns världsbild där socialistisk teori dikterar villkoren för jämställdheten.

Kommentera (9)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer
Om skribenten

Fritiof Ajvide är fristående debattör.

Texten är en återpublicering från Frihetssmedjan.

Under lång tid har feminism varit och är fortfarande en av de största politiska frågorna i svensk debatt. Det är ofta på grund av den som ungdomar engagerar sig politiskt till en början.

Feministiska bloggar får stor uppmärksamhet och varje dag kan vi i tidningarna läsa om patriarkala orättvisor. Men tyvärr gynnar hela denna samhällsfråga vänstern. Det är de som formulerar problemen och lösningarna.

Högern ses inte som lika engagerad, vilket dessvärre är helt sant. Rörelsen borde dock vara aktiv i den feministiska debatten. Med en liberalfeministisk politik skulle mycket bättre förutsättningar för jämställdhet kunna skapas.

Vi liberalfeminister delar vänsterns bild av ett samhälle som systematiskt missgynnar kvinnor, men där tar ömsesidigheten slut.


Vänsterfeminismen fokuserar främst på frågor som löneskillnaderna, vilka nästan uteslutande beror på att kvinnor i genomsnitt vill vara hemma mer med sina barn. Detta är ett val Sveriges kvinnor har rätt till.

De lägger även fokus på att helt avskaffa det manliga och det kvinnliga, en utveckling svenskarna inte ens önskar. Vi vet att män och kvinnor inte måste göras till samma sak för att vi ska uppnå jämställdhet.

Deras kvinnokamp blundar för kvinnoförtrycket i förorten, vilket är ett enormt svek. Om vänsterns feministiska program blev verklighet skulle företag tvingas att tillsätta positioner utifrån kön, i stället för kompetens och föräldrar skulle omyndigförklaras i omvårdnaden av sina barn.

Staten skulle bli mäktigare och vanliga människors frihet skulle inskränkas ännu mer än vad den redan gör. Detta är inte värdigt ett fritt samhälle, och det är inte en sund jämställdhet.

Med ett vänsterperspektiv kommer redskapen för att uppnå jämställdhet vara alltför auktoritära och jämställdheten som uppnås kommer alltid vara falsk och otillräcklig.

Det behövs en rak höger in i den feministiska debatten.

Denna feminism måste fokusera på det största samhällsproblem som Sveriges kvinnor möter i sin vardag, men som vänstern så totalt ignorerar: Att många män i Sverige har en bristande respekt för kvinnor. Det är faktiskt så enkelt.

Det tar sig uttryck i att kvinnor är rädda på vägen hem. Det tar sig uttryck i att män tränger sig före kvinnor i kön. Det tar sig uttryck i att män inte lyssnar på vad kvinnor säger lika mycket som de lyssnar på andra män.

All problematik grundar sig i detta enkla faktum: Den bristande respekten.

Detta måste bekämpas kraftfullt med en politik som ständigt är vaksam mot inskränkningar i människors frihet, för utan att vara fria kan vi aldrig uppnå sann jämställdhet.

Exakt vilken politik som ska föras kan inte jag svara på, den måste växa fram organiskt genom debatt inom högern. Det finns dock en enorm mängd förslag man skulle kunna tänka sig. För att ta några exempel:

En dialog i skolan som på allvar tar tag i killars attityd till tjejer.

Informationskampanjer med offentliga texter och reklamfilmer för att främja en jämställd attityd. Ett sätt att ge människor perspektiv på problemen, utan att för den delen tvinga dem att bete sig på ett visst sätt.

Kraftigt höjda subventioner till den del av civilsamhället som stöttar kvinnor.

Fler, och mer tillgängliga poliser i våra bostadsområden. Kvinnor måste kunna känna sig trygga på gatorna.

Jämställdhetsperspektiv i utbildningen för nyanlända. Många invandrade män kommer från kulturer med sämre kvinnosyn än Sverige, och måste lära sig hur vi behandlar kvinnor här.

Anställda som håller samtal på arbetsplatser kring jämställdhet. Detta för att på ett konkret sätt tala med människor på plats och komma åt dem som har bristande respekt för kvinnor.

Detta och mycket annat är åtgärder som skulle kunna tänkas för att främja jämställdheten i högeranda. Förslagen skulle kunna utformas i form av stora nationella kampanjer, för att de verkligen ska få genomslag.

Det behövs en feministisk debatt i högern där man vågar tänka nytt, utan att för den delen falla in i vänsterns världsbild där socialistisk teori dikterar villkoren för jämställdheten.

Det är dags för en rak, feministisk höger.

En feminism för de verkliga jämställdhetsproblemen.

Fritiof Ajvide

Håller du med?
Tack för din röst!
Kommentera (9)
Kopiera länk
Dela