Känslometern
Efter Belgiens totala kross av Irland
Hur är känslan inför Sveriges ödesmatch på onsdag?