12/2 - Djurförsökens dag

Djurförsökens dag är en årlig temadag som äger rum den 12:e februari. Dagen syftar till att uppmärksamma och diskutera användningen av djur i forskning och experiment, med fokus på etiska frågor och alternativa metoder.


Djurförsökens dag 12/2 – bakgrund

Djurförsök har länge varit en central del av vetenskaplig forskning, men har också varit föremål för omfattande debatt. Djurförsökens dag instiftades för att ge en plattform för denna diskussion och för att uppmärksamma de etiska frågor som omger användningen av djur i forskning. Dagen är också ett tillfälle att lyfta fram alternativa metoder till djurförsök, som till exempel in vitro-teknik och datorbaserade modeller.

Djurförsökens dag är inte bara en dag för forskare och vetenskapsmän, utan också för allmänheten. Genom att sprida kunskap och förståelse för ämnet hoppas man kunna bidra till en mer informerad debatt och till att främja utvecklingen av alternativa metoder.

Hur firas djurförsökens dag den 12:e februari?

Djurförsökens dag firas på olika sätt runt om i världen. Många forskningsinstitutioner och universitet håller öppna föreläsningar och seminarier om ämnet, där de diskuterar både de etiska aspekterna av djurförsök och de senaste framstegen inom alternativa metoder. Det är också vanligt med demonstrationer och protester mot djurförsök, och många djurrättsorganisationer använder dagen för att sprida information och öka medvetenheten om frågan.

Men djurförsökens dag är inte bara en dag för protest och debatt. Det är också en dag för att uppmärksamma och uppskatta de framsteg som gjorts inom forskningen tack vare alternativa metoder, och för att reflektera över hur vi kan fortsätta att utveckla och förbättra dessa metoder i framtiden.

Senaste nytt

28/2 - Internationella musarmsdagen

7 Sep, 13:40

27/2 - Internationella isbjörnsdagen

7 Sep, 13:39
Internationella isbjörnsdagen är en dag då vi uppmärksammar och firar den majestätiska isbjörnen. Dagen är till för att öka medvetenheten om isbjörnens situation och de utmaningar den står inför på grund av klimatförändringar.

25/2 - Grapefruktens dag

7 Sep, 13:38
Grapefruktens dag, som firas den 25 februari varje år, är en dag tillägnad denna citrusfrukt. Dagen är ett tillfälle att uppmärksamma grapefruktens hälsofördelar och unika smak.

24/2 - Sverigefinnarnas dag

7 Sep, 13:37
Sverigefinnarnas dag är en årlig temadag som firas den 24 februari. Dagen är till för att uppmärksamma och hylla den sverigefinska befolkningen och deras bidrag till det svenska samhället.

23/2 - Kakelplattans dag

7 Sep, 13:36
Kakelplattans dag firas den 23 februari varje år. Denna dag uppmärksammar vi kakelplattans betydelse i vårt vardagliga liv, dess estetiska värde och dess praktiska funktion i våra hem och offentliga utrymmen.

22/2 - Alla scouters dag

7 Sep, 13:36
Alla scouters dag är en global temadag som firas den 22 februari varje år. Dagen är tillägnad att uppmärksamma och hylla scoutrörelsens betydelse och bidrag till samhället.