Stockholm

Cannabis

Cannabis är samlingsnamnet för bland annat marijuana (växtform), hasch (kådform) och hascholja. Dessa utvinns från hampväxten cannabis och kan användas i berusningssyfte. Vanligast är att man röker växten men det förekommer också att man äter eller dricker den i olika former.

Det är ämnet THC som ger ruset och cannabis styrka mäts ofta i mängden THC. Effekterna kan variera från person till person men många beskriver ruset som att känslor, allt från lukt- och smaksinne till glädjenivå, förstärks. Vissa reagerar dock negativt och kan uppleva ångest och trötthet.

I Sverige är cannabis olagligt, både att sälja och bruka, och straffet kan innebära böter, men även fängelsestraff vid större mängder.

I vissa andra länder är dock cannabis lagligt, eller avkriminaliserat, och i Sverige pågår för fullt en debatt om huruvida plantan ska få användas i medicinskt syfte eller ej.
Visa resten ↓

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.