- Foto: Izabelle Nordfjell/TT

Nyheter24:s redaktionella policy

Nyheter24:s publicistiska policy – vi arbetar alltid...

 • Utefter de pressetiska reglerna för press, radio och TV, som är framtagna av Medieombudsmannen och Mediernas etiknämnd. Här kan du läsa mer om reglerna.
 • För att åtgärda faktafel så fort som möjligt. Eventuella synpunkter lämnas till tips@nyheter24.se
 • För att använda oss av studier och undersökningar som är väl underbyggda.
 • För att ge personer som kritiseras i en artikel möjlighet att komma till tals innan publicering.
 • För att själva värdera information och uppgifter hos andra medier innan vi återger dem.

Pressetik på Nyheter24 – så hanterar vi namn- och bildfrågor

 • Beslut om att publicera namn eller bild på en misstänkt/dömd gärningsperson tas av ansvarig utgivare, och baseras på en rad olika, pressetiska parametrar. 
 • Nyheter24 fattar alltid egna beslut för namngivande eller bildpublicering, oberoende av hur andra medier valt att göra.
 • Ett beslut om att publicera namn och bild på en person kan ändras, exempelvis efter en fällande dom. Beslutet kan även återkallas, då kommer redaktionen ta bort namn och bild på den tidigare namngivna personen i redan publicerade artiklar. 
 • Vi följer Medieombudsmannens pressetiska regler för press, radio och TV – här kan du läsa mer om dem.

Hållbarhet och kvalitet på Nyheter24

 • Att främja yttrandefriheten och värna om källskyddet står alltid i centrum för oss. 
 • Vår grundregel är att skydda den lilla enskilda människan, och vara tuffare mot makthavare och den som sökt offentligheten genom att ha en position i politiken, näringslivet, nöjeslivet eller den allmänna debatten. 
 • Vi har ett utförligt policydokument som alla reportrar och praktikanter tar del av innan de börjar skriva för Nyheter24. Dokumentet uppdateras löpande för att säkerställa att informationen är korrekt och i linje med vad Nyheter24 står för.
 • Vi skriver aldrig romantiserande om droger, vikt och andra känsliga i ämnen, varken i artiklar på Nyheter24.se eller på sociala medier som X (tidigare Twitter), Instagram eller Facebook.

Så hanterar Nyheter24 intervjuer och anonyma källor

 • En intervjuperson kan ges möjlighet att läsa igenom sina citat före publicering, utan garanti att vi ändrar något utifrån eventuella önskemål.
 • Vi kommer i första hand alltid försöka använda oss av namngivna källor, men kan även citera personer anonymt.
 • Intervjupersoner ska alltid informeras om huruvida ett samtal eller en dialog är avsedd att publiceras eller inte. Vi tillmötesgår intervjupersonens önskemål att inte citeras på delar av ett samtal, så länge denne ber om det direkt – och inte efter publicering.
 • Alla tipsare som hör av sig till Nyheter24 har, i enlighet med Tryckfrihetsförordningen, rätt till källskydd och anonymitet. Även om citaten publiceras anonymt på Nyheter24.se kommer vi däremot vilja veta vem du är, för att kunna värdera uppgifterna som lämnats. 
 • Vi kan göra vissa begränsade omformuleringar i ett citat om det gör meningen mer begriplig eller korrekt.
 • En läsare som lämnar en kommentar under en artikel på någon av Nyheter24:s sociala medier kan komma att citeras, men det sker i sådant fall alltid anonymt. 
 • Nyheter24 avpublicerar väldigt sällan artiklar där en person tidigare gett sitt medgivande att medverka. Detsamma gäller artiklar om/med en person som själv valt att synas offentligt (exempelvis i ett TV-program), som påkallat intresset till publiceringen. Det ska föreligga direkta felaktigheter eller särskilda omständigheter för att beslutet ska ändras, och det tas av ansvarig utgivare.

Har du hittat något fel i vår artikel? Meddela oss!

Allt som återges på Nyheter24 ska vara korrekt – det är vårt självklara mål. Men ibland blir det fel, och då är det viktigt att vi informeras om det. 

Har du läst något på Nyheter24 som du anser inte stämmer, är onyanserat beskrivet eller olämpligt? Kontakta oss på tipsa@redaktionen.se eller ring oss på +4670 20 24 841.

Det här gäller för AI-genererat innehåll på Nyheter24:

 • Om texten i en artikel har genererats med hjälp av AI-teknik kommer det, oavsett utsträckning, tydligt framgå längst ner i artikeln. 
 • Om bilder tagits fram med hjälp av AI-teknik kommer det framgå i bildtexten. Vi kommer inte använda AI-verktyg för att skapa fiktiva bilder som gestaltar en nyhetshändelse eller person.
 • Allt material som tagits fram med stöd av AI faktagranskas av våra reportrar. Allt AI-skapat material faller under Nyheter24:s utgivarskap. 

Nyheter24:s AI-policy är publicerad 30/11-2023. Riktlinjerna kan komma att uppdateras i takt med utvecklingen.

Senaste nytt

Nyheter24:s redaktionella policy

17 Nov 2023, 11:37

Nyheter24 Premium

13 Feb 2023, 10:56
Undrar du något om Nyheter24 Premium. Här är de vanligaste frågorna om prenumerationer och innehåll på Premium.

Vill du bli TV-chef på Nyheter24?

11 Mar 2022, 13:50
Nu söker vi en driven TV-chef som vill vara med och ta Nyheter24 TV till nästa nivå. Sätta agendan och inspirera våra besökare. Ta chansen och sök nu!

Nyheter24 söker nyhetschef

26 Jan 2021, 17:34
Är du en ledare och vill göra andra bättre? Samtidigt som du sätter agendan själv och gärna leder med exempel? Nyheter24 söker nu en skicklig nyhetschef som kan ta nyhetsbevakningen till en ny nivå.

Vill du praktisera på Nyheter24?

6 Feb 2020, 17:25
Är du journaliststuderande? Eller vill du bara få in en fot i mediebranschen? Sök då praktik på Nyheter24! Vi tar emot praktikanter året om.

Nyheter24 söker nyhetsreportrar till vikariepool

25 Okt 2018, 09:07
Vill du vara med och ta Nyheter24 till nästa nivå? Då söker vi dig!