Ytterligare fas 2-resultat stödjer Synact Pharmas resomelagon i patienter med förhöjt CRP

Forskningsbolaget Synact Pharma presenterar ytterligare data från fas 2-studien Expand, som undersöker resomelagon i patienter med nydiagnostiserad reumatoid artrit (RA) som upplever allvarlig sjukdomsaktivitet.Tidigare studieresultat har visat att behandlingen inte uppnådde sitt primära effektmått, men att resomelagon hade effekt jämfört med placebo på patienter med förhöjt CRP (>3 mg/l) vid baslinjen. CRP är ett protein som finns i blodet och halten ökar om det finns en infektion eller inflammation i kroppen.Synact presenterar nu mer detaljerade data om HAQ-index, data från delstudien avseende MR-avbildning av handleder och leder och biomarkördata som alla stöder resomelagons effekt i denna patientpopulation.Resomelagon-behandlade patienter rapporterade en 50 procents förbättring i aktiviteter relaterade till ätande, 43 procent relaterade till att klä sig och kroppsvård och 38 procent avseende grepp jämfört med 24, 25 respektive 18 procent för placebo."RA är en heterogen sjukdom, men patienter med förhöjt CRP som kan utgöra upp till 75 procent eller mer av patienterna med långvarig sjukdom är en viktig och relevant population och upptäckten att resomelagon kan fungera i högre grad hos dessa patienter är ett viktigt resultat", kommenterar Thomas Jonassen, CSO för Synact Pharma.


Senaste nytt

1 Jan 1970, 01:00