Stenhus Fastigheter har refinansierat banklån på 1,65 miljarder kronor

Fastighetsbolaget Stenhus Fastigheter har i tredje kvartalet refinansierat seniora banklån om totalt 1 650 miljoner kronor, vilket innebär att Stenhus har förlängt 50 procent av bolagets tidigare kortfristiga låneförfall. Det framgår av ett pressmeddelande.

Stenhus har i tredje kvartalet förlängt ett flertal låneavtal med sina befintliga långivare avseende befintliga banklån. Den nya kapitalbindningstiden för de omförhandlade banklånen är i huvudsak fördelat på tre respektive fyra års löptid.Stenhus avser även att förlänga ytterligare befintliga banklån och byggnadskreditiv i fjärde kvartalet.


/
Senaste nytt

1 Jan 1970, 01:00