Sara Ek tar plats i valberedningen i Immunovia

Diagnostikföretaget Immunovia har utsett sin valberedning inför årsstämman 2024. Det framgår av ett pressmeddelande.

Valberedningen består av: * Carl Borrebaeck, representerande sig själv* Mats Leifland, representerande Mats Ohlin* Sara Ek, representerande sig själv, utsedd till valberedningens ordförande * Peter Høngaard Andersen, styrelseordförande i ImmunoviaJämfört med valberedningen i fjol har Sara Ek tagit plats i valberedningen. Ranny Davidoff, representerande sig själv och Peter Lindvall, representerande Mikael Löfman, har lämnat.

Carl Borrebaeck ingick i valberedningen i fjol i egenskap av styrelseordförande men i år representerar han sig själv.


/
/