Nanocap Groups dotterbolag inom industrin omsatte preliminärt 3 miljoner kronor i november

Investeringsbolaget Nanocap Groups dotterbolag inom industrin omsatte preliminärt 3 miljoner kronor i november 2023. Det är en nedgång från fjolårets 4,5 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande. Resultatet efter skatt för dotterbolaget under perioden uppgick till 0,3 miljoner kronor, vilket är det bästa månadsresultatet för året.

"Dessa siffror är ett bevis på vår kontinuerliga ansträngning för att stärka vår finansiella ställning och optimera vår drift, även i tider av marknadsutmaningar. Vi fortsätter att arbeta målmedvetet för att förbättra vår position och skapa värde för våra aktieägare", står det i pressmeddelandet.