TF Banks låneportfölj har ökat med 23 procent i november i årstakt

TF Banks låneportfölj har ökat med 23 procent i november i årstakt.


/
/