Lannebo Fastighetsfond ökade 18,1 procent i november - marknaden prisade in räntesänkningar

Till följd av att inflationen föll mer än väntat i oktober och Riksbanken valde att lämna styrräntan oförändrad vid 4 procent, prisade marknaden in räntesänkningar under 2024.De innehaven som utvecklades bäst under månaden var Balder och Fastpartner med uppgångar på över 30 procent. Större uppgångar sågs bland annat också i innehaven Nyfosa, Stenhus,Corem, och Castellum som alla steg över 20 procent vardera.

Det innehav som gick svagast i november hade också en positiv utveckling. Det var Trianon som klättrade 2 procent.

"När samtliga bolag i sektorn har rapporterat resultat för tredje kvartalet kan vi konstatera att driftresultatet fortsätter växa men stigande räntor pressar förvaltningsresultatet", skriver förvaltarna.Jämfört med samma kvartal 2022, minskade förvaltningsresultatet med 12 procent i tredje kvartalet bland de 41 bolag som fonden följer."En stor del förklaras dock av fallet i intjäning för SBB. Exkluderas dem, minskade förvaltningsresultatet med 5 procent jämfört med samma kvartal 2022."Förvaltarna bedömer att en liknande nedgång kan vara att vänta det fjärde kvartalet, men spår att sektorn visar på tillväxt från det andra kvartalet 2024."Anledningen är att snitträntan planar ut, att driftresultaten fortsätter öka i och med att index för 2024 uppgår till 6,5 procent, samt av att projekt fortsätter färdigställas", skriver förvaltarna.Under november gjordes investeringar i NP3 och Sagax, men den största investeringen skedde i Trianon."Vi anser att utsikterna för stigande förvaltningsresultat per aktie i Trianon tillhör de bästa i sektorn om marknadens räntebana besannas", lyder motiveringen till investeringen.Vid månadsskiftet var fondens största innehav Sagax, Balder och NP3 med exponeringar om 9,5, 9,3 respektive 7,2 procent.

Samtidigt var den största exponeringen mot Sverige med 87,7 procent, följt av Norge och Finland med 5,7 respektive 2,8 procent.