TF Banks låneportfölj steg 23 procent i november

Nischbanken TF Banks låneportfölj fortsätter att växa.Vid utgången av november var låneportföljen 17 977 miljoner kronor, vilket är en ökning med 23 procent mätt i lokal valuta mot föregående år.Tillväxten var som störst inom Credit Cards. Där steg nyutlåningen med 74 procent till 983 miljoner kronor (566).

Siffror i parantes avser föregående år.Consumer Lendings nyutlåning var ner 27 procent till 399 miljoner kronor (547) och Ecommerce solutions transaktionsvolym upp 34 procent till 1 679 miljoner (1 251).


/
/