NCC bygger ny pelletsfabrik i Karlskoga - order värd 100 miljoner

Byggbolaget NCC ska på uppdrag av norska Moelven bygga en ny pelletsfabrik i Karlskoga. Det framgår av ett pressmeddelande.

Affären är en utförandeentreprenad i samverkan och har ett ordervärde på cirka 100 miljoner kronor, där cirka 30 miljoner registrerades under andra kvartalet 2023 och resten kommer in under första kvartalet 2024. Projektet beräknas vara klart tredje kvartalet 2024.NCC och Moelven har inlett arbetet med att bygga den nya pelletsfabriken vid Valåsen i Karlskoga.

Arbetet omfattar två byggnader, åtta betongplattor, en sprinklertank samt samordning av sidoentreprenörer. Den nya pelletsfabriken ska integreras med sågverket och är en del av den kapacitetsutbyggnad som Moelven gör av sågverket i Valåsen.

Anläggningen får en modern värmeåtervinningslösning anpassad för det vinterklimat som vi har i Sverige och är byggd för att eliminera risken för problem med frysning i värmeåtervinningssystemet.- Energiproduktionen ska byggas ut för att tillgodose det ökade behovet av biobaserad energi som efterfrågas. Vi ser fram emot att göra detta tillsammans med NCC som har stor erfarenhet och kompetens inom energisektorn, säger Lars Storslett, direktör för virkesförsörjning, fiber och bioenergi på Moelven Industrier.


/