Nordea ökade rörelseresultatet mer än väntat

Nordea Bank redovisar intäkter i linje med förväntat under första kvartalet. Rörelseresultatet var högre än väntat.

De totala intäkterna uppgick till 3 085 miljoner euro (2 921), vilket låg i linje med analytikerkonsensus från Bloomberg. Räntenettot uppgick till 1 954 miljoner euro (1 765), väntat 1 936 miljoner euro.

Provisionsnettot blev 763 miljoner euro (765), väntat var 767 miljoner euro. Rörelsekostnaderna uppgick till 1 289 miljoner euro (1 422), analytikerkonsensus var 1 351 miljoner euro.

Rörelseresultatet före kreditförluster blev 1 796 miljoner euro (1 499). Kreditförlusterna uppgick till 33 miljoner euro.

I fjol var kreditförlusterna 19 miljoner euro. Väntat var kreditförluster på 83 miljoner euro.Rörelseresultatet blev 1 763 miljoner euro (1 480), väntat var 1 571 miljoner euro.

Nordea, MEURQ1-2024KonsensusFörändring mot konsensusQ1-2023Förändring
Intäkter3 0853 0202,2%2 9215,6%
Räntenetto1 9541 9360,9%1 76510,7%
Provisionsnetto763767-0,5%765-0,3%
Rörelsekostnader-1 289-1 351-1 422
Rörelseresultat före kreditförluster1 7961 49919,8%
Kreditförluster-33-83-19
Rörelseresultat1 7631 57112,2%1 48019,1%


/
/
/