Swedbank ser återhämtning i sommar

Den svenska ekonomin påbörjar en återhämtning under sommaren. Den bedömningen gör Swedbank i sin konjunkturrapport Swedbank Economic Outlook.

- Utsikterna för hushållen börjar ljusna. Efter två år av fallande inkomster stiger de reala disponibla inkomsterna i år och ännu mer nästa år.

Konsumtionen förblir dämpad ett tag till då arbetsmarknaden försvagas under året, men börjar stiga efter sommaren för att sedan ta ett rejält steg upp och växa med hela 3,4 procent 2025, säger Swedbanks chefekonom Mattias Persson. Banken spår att inflationen fortsätter att falla och att hushållens reala inkomster stiger.

Detta trots att arbetsmarknaden försvagas under innevarande år. Riksbanken väntas börja sänka räntan i maj.

- Vi räknar med att styrräntan sänks med 25 punkter i maj, till 3,75 procent, vilket följs av ytterligare tre sänkningar i år. Riksbanken fortsätter att sänka räntan även under 2025, ned till 2 procent.

Penningpolitiken blir mindre åtstramande och ger en välbehövlig injektion till svensk ekonomi, säger Mattias Persson. Bostadspriserna, som legat i stort sett stilla de senaste tolv månaderna, kan framöver noteras högre.

Nedgången är 10 procent från toppen, våren 2022. - Kursändringen från Riksbanken ger skjuts åt bostadsmarknaden.

Tillsammans med förbättrad köpkraft hos hushållen talar det för en ökad efterfrågan på bostäder och en försiktig prisuppgång på 2–3 procent i år och cirka 5 procent nästa år, säger Mattias Persson. Swedbank har höjt sina prognoser för världens största ekonomier, USA och Kina.

Euroområdet väntas växa betydligt långsammare än både Kina och USA. Sverige spås få en modest tillväxt om 0,1 procent i år.


/
/