Elkems resultat minskade rejält

Norska industrikoncernen Elkem redovisar en omsättning som var lägre än väntat under första kvartalet. Rörelsevinsten minskade men inkom högre än väntat.

Omsättningen sjönk 18,4 procent till 7 961 miljoner norska kronor (9 755). Utfallet kan jämföras med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 8 160.

Omsättningen var i linje med föregående kvartal. Ebitda-resultatet blev 721 miljoner norska kronor (1 565), väntat 629,2, med en ebitda-marginal på 9,1 procent (16,0).

Rörelseresultatet blev 114 miljoner norska kronor (1 025). Rörelsemarginalen var 1,4 procent (10,5).

Resultatet efter skatt blev -414 miljoner norska kronor (983), analytikerkonsensus -38.Elkem vittnar om utmanande marknadsförhållanden. "Försäljningspriserna på råvaror har förbättrats under kvartalet, men efterfrågan är fortfarande svag.

Det finns tecken på återhämtning, men osäkerheten är fortfarande betydande", skriver bolaget i rapporten.Elkems expansion i Kina kommer att påbörjas i maj, men den finansiella påverkan är begränsad i det andra kvartalet.

Elkem, MNOKQ1-2024KonsensusFörändring mot konsensusQ1-2023Förändring
Nettoomsättning7 9618 160-2,4%9 755-18,4%
EBITDA721629,214,6%1 565-53,9%
EBITDA-marginal9,1%7,7%16,0%
Rörelseresultat1141 025-88,9%
Rörelsemarginal1,4%10,5%
Nettoresultat-414-38983


/
/
/
/