Envirologic och Tingsvalvet handlas i dag på Spotlight exklusive utdelning

Två bolag på Spotlight Stock Market handlas i dag den 29 april exklusive rätt till utdelning. Det gäller tvättrobotsbolaget Envirologic och fastighetsbolaget Tingsvalvet, enligt följande: * Envirologic 0,31 kronor per aktie* Tingsvalvet 2,00 kronor per preferensaktie (utdelningen är 24,00 kronor i årstakt).


/