Peptonic Medical ska genomföra riktad nyemission av units

Forskningsbolaget Peptonic Medical avser att genomföra en riktad nyemission av 3,53 miljoner units, enligt ett pressmeddelande.Emissionen riktas till innehavare av interimsaktier, där varje aktie berättigar till en unit. Varje unit består av fyra aktier och två teckningsoptioner av serie TO5.

Teckningskursen är 0,04 kronor per unit, motsvarande 0,01 per aktie då teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Teckningsperioden är mellan 28 maj till 12 juni.Bolaget kan via emissionen tillföras maximalt 140 000 kronor före transaktionskostnader, och via TO5, vid fullt utnyttjande, cirka 100 000 kronor före transaktionskostnader.Den riktade emissionen erbjuds som kompensation till deltagarna i teckningsoptionsprogrammet av serie TO4, vilka ännu inte erhållit aktier och därav inte kommer erhålla uniträtter för de aktier som tecknades med stöd av TO4.Utspädningseffekten är cirka 0,45 procent av antalet aktier om hela emissionen nyttjas, liksom samtliga TO5.


/