Tendo ökar rörelseförlusten

Medicinteknikbolaget Tendo redovisar en marginell omsättning under första kvartalet. Rörelseförlusten ökade jämfört med samma period året innan.Omsättningen uppgick till 4 000 kronor (0).Rörelseresultatet blev -2,1 miljoner kronor (-1,2).

Resultatet efter skatt blev -2,4 miljoner kronor (-1,2), och per aktie -0,21 kronor (-0,19). Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 1,5 miljoner kronor (-1,5).Bolaget har efter periodens utgång genomfört en företrädesemission av units som tillför cirka 10,3 miljoner kronor före emissionskostnader."Utfallet blev en teckning om totalt cirka 60 procent av emissionen, inkluderat kvittning av tidigare erhållna brygglån, vilket är något lägre än vad vi hade hoppats på, men givet läget på de finansiella marknaderna är vi glada för det stöd vi fått från nya och befintliga ägare.

Med den erhållna likviden har vi nu resurser för att accelerera våra kommersialiseringsaktiviteter, arbeta vidare med CE-märkningsprocessen och uppnå fler värdehöjande milstolpar", säger vd Sofie Woge.

Tendo, MkrQ1-2024Q1-2023
Nettoomsättning0,00,0
Rörelseresultat-2,1-1,2
Nettoresultat-2,4-1,2
Resultat per aktie, kronor-0,21-0,19
Kassaflöde från löpande verksamhet1,5-1,5


/
/
/
/