Wall to Walls ordförande Anders Böös köper aktier för 0,7 miljoner kronor

Anders Böös har den 17 maj genom bolaget AGB Kronolund köpt 10 000 aktier i Wall to Wall där han är storägare och styrelseordförande. Aktierna köptes till kursen 68 kronor per aktie, en affär på 680 000 kronor.

Affären gjordes på Nasdaq Stockholm. Det framgår av Finansinspektionens insynsregister.


/
/