Veidekke förvärvar Euromining - stärker sin position i norra Sverige

Byggbolaget Veidekke har ingått en avsiktsförklaring om att förvärva Euromining i Gällivare, enligt ett pressmeddelande. Affären sker till ett företagsvärde om cirka 500 miljoner norska kronor på skuldfri bassis och köpeskillingen innehåller en betydande del som är kopplad till resultatet under de kommande tre åren.Euromining är en maskinentreprenör som främst riktar sig till gruvindustrin.

Koncernen sysselsätter cirka 200 personer och har en årlig omsättning på runt 750 miljoner kronor. Största kunden är statliga LKAB.Förvärvet beskrivs komplettera Veidekkes position i norra Sverige."Tillsammans med Veidekkes befintliga verksamhet ger detta en bra grund för att ta del av den förväntade tillväxten i regionen", säger Marcus C Nilsson, verksamhetsområdeschef Infrastruktur Sverige.

Transaktionen väntas bli slutförd under tredje kvartalet 2024. Förvärvet är villkorat av en tillfredsställande due diligence och att den godkänns av konkurrensmyndigheter och andra berörda offentliga instanser.


/