Taurus Energy ger Gondolin till slutet av juni att färdigställa sina åtaganden

Etanolbolaget Taurus Energy meddelar att det planerade omvända förvärvet av Gondolin Group drar ut på tiden och ligger nu runt sex månader efter tidsplanen. Taurus har därmed gett Gondolin till slutet av juni att färdigställa sina åtaganden, framgår det av ett pressmeddelande.

"Gondolin har angett omstruktureringsarbete som orsak till förseningarna. De medel som tillförts Taurus Energy genom ovillkorat ägartillskott är till stor del förbrukat av löpande kostnader utan att överenskomna framsteg gjorts", skriver Taurus.

Om Gondolin inte hinner färdigställa sina åtaganden i tid kommer Taurus öppna för andra intressenter. "Bolagets ansträngda ekonomiska situation förutsätter att förvärvsprocessen finansieras av sådan intressent", skriver bolaget.


/