Bolagslistan First North på Stockholmsbörsen

"First North" på Stockholmsbörsen är inte en storlekskategori baserad på börsvärde som "large-cap", "mid-cap" och "small-cap", utan snarare en alternativ marknadsplats för mindre och växande företag i Norden. First North fungerar som en tillväxtmarknad och erbjuder företag en mer flexibel noteringsprocess jämfört med den huvudsakliga marknaden, vilket gör det lättare för yngre och mindre företag att attrahera kapital och expandera sin verksamhet.

Många av företagen på First North är i tidiga skeden av sin utveckling och kan därmed erbjuda hög avkastningspotential. Samtidigt medför detta också en högre risk, eftersom dessa bolag ofta är mindre etablerade, kan ha en mer begränsad historik och kan vara mer känsliga för marknadsförändringar. First North är särskilt populärt bland risktoleranta investerare som söker innovation och tillväxtmöjligheter inom nya branscher eller teknikområden.

Senaste

1 Jan 1970, 01:00