Bolagslistan Large Cap på Stockholmsbörsen

"Large-cap" på Stockholmsbörsen refererar till de bolag som har den största börsvärdet bland alla företag noterade på börsen. "Cap" är en förkortning för "capitalization", vilket på svenska ofta översätts till börsvärde. Börsvärdet räknas ut genom att multiplicera bolagets aktiepris med det totala antalet utestående aktier.

De företag som hamnar i large-cap kategorin är vanligtvis väl etablerade, har en stabil inkomsthistorik och anses ofta vara mindre riskfyllda jämfört med mindre bolag. Att investera i large-cap bolag kan vara ett sätt för investerare att få exponering mot den svenska marknaden med en relativt lägre volatilitet jämfört med mindre bolag.

Senaste

1 Jan 1970, 01:00