Bolagslistan Mid Cap på Stockholmsbörsen

"Mid-cap" på Stockholmsbörsen refererar till de bolag som har ett mellanstort börsvärde bland de företag som är noterade på börsen. "Cap" står för "capitalization", vilket betyder börsvärde på svenska. Börsvärdet räknas ut genom att multiplicera bolagets aktiepris med det totala antalet utestående aktier.

Företag som klassas som mid-cap är oftast i en tillväxtfas och kan erbjuda större avkastningspotential jämfört med large-cap bolag, men med det kommer också en högre risk. Dessa bolag har vanligtvis inte lika stor marknadsnärvaro som de största aktörerna, men de är oftast mer etablerade än small-cap företag. Att investera i mid-cap bolag kan erbjuda en balans mellan tillväxt och stabilitet för investerare som söker en medelhög risknivå.

Senaste

1 Jan 1970, 01:00