Bolagslistan Small cap på Stockholmsbörsen

"Small-cap" på Stockholmsbörsen refererar till de bolag som har ett litet börsvärde bland de företag som är noterade på börsen. "Cap" står för "capitalization", vilket översätts till börsvärde på svenska. Börsvärdet bestäms genom att multiplicera bolagets aktiepris med det totala antalet utestående aktier.

Small-cap bolag är ofta unga eller nischade företag i tidiga skeden av sin tillväxt. Medan de kan erbjuda betydande avkastningspotential, bär de också med sig en högre risk jämfört med mid- och large-cap företag. Deras storlek kan göra dem mer känsliga för ekonomiska förändringar, och de kan ha mindre resurser att förlita sig på under svåra tider. Investering i small-cap bolag kan vara attraktivt för risktoleranta investerare som söker större tillväxtpotential och är beredda att acceptera den medföljande volatiliteten.

Senaste

1 Jan 1970, 01:00