Aleksandra Gester - Nyheter, artiklar, reportage och video

4 Jun 2015, 09:47
Aleksandra Gester skriver att ett svenskt samarbete med NATO är viktigt för att vi inte ska uppfattas som passiva och ofarliga.
22 Dec 2014, 18:04
Aleksandra Gester: "Låt män och kvinnor få vara män och kvinnor och sluta försöka medla i familjerelationsscenarier med politiska medel Åsa Regnér (S)".
10 Nov 2014, 11:48
Aleksandra Gester (Liberala Partiet): "Varför kan inte staten bara låta människor leva sina liv så som de vill?"
13 Okt 2014, 21:21
"Åtta år av privatiseringar av friskolor, vård, skola och omsorg - allt detta kommer nu att raseras med hjälp av den nya regeringen. Det är med sorg jag ser på denna utveckling", skriver Aleksandra Gester, Klassiskt liberala partiet.
30 Sep 2014, 10:07
"Det är väldigt genomskinligt att Socialdemokraterna och Miljöpartiet bara vill göra gymnasiet obligatoriskt så att siffran av arbetslösa ungdomar mirakulöst ska minska", skriver Aleksandra Gester från Liberala partiet.
23 Apr 2014, 13:42
"Om alla individer fick ta ansvar för sina egna liv så skulle Sverige kunna berikas av målmedvetna, jobbsökande, kulturellt-berikande individer som skulle göra Sverige till en starkare nation", skriver Aleksandra Gester från Liberala partiet.
1