Aurora 17

Aurora 17 är en nationell militärövning som kommer ske i olika skeden mellan den 11 - 29 september 2017. De områden i Sverige där övningen kommer märkas tydligast är: Gotland, Enköping, Arlanda, Uppsala, Kungsängen, Södertälje, Oxelösund, Strängnäs, Nyköping, Göteborg och Stockholm stad.


I de områdena kommer militära styrkor synas mycket på vägar, i luften, på sjön och på järnvägen. Vilket betyder att framkomligheten kommer vara begränsad och små störningar kommer finnas i övningsområdena.


Aurora 17 är till för att stärka Sveriges militära styrkor genom att testa samarbetet mellan förband, ledarskap och samtidigt visa världen att Sverige är redo för angrepp. För att kunna testa hur Sveriges försvar jobbar tillsammans kommer förband från Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Litauen, Norge och USA delta och utmana det svenska försvaret för att se hur det klarar att stå emot ett större och mer kvalificerad motståndare.


Vill du veta mer om Aurora 17 kan du besöka Försvarsmaktens informationsdag i Stockholm den 24 september på Gärdet.


8 Feb 2016, 21:42
Sverige ska öva i att ge och ta emot militärt stöd.
1