Hanna Gerdes - Nyheter, artiklar, reportage och video

29 Okt 2015, 23:06
Birgitta Ohlsson (FP) mfl: Ett tusen piskrapp. Det barbariska i straffet är ofattbart; vi vägrar att kalla det oproportionerligt, för inget straff för att någon utnyttjar sin mänskliga rättighet att yttra sig fritt kan vara proportionerligt.
1 Sep 2014, 11:52
"Mellan 20 och 30 procent av Stockholms invånare avstår någon gång under året från kollektivtrafiken för att de känner sig otrygga", skriver Birgitta Ohlsson, Hanna Gerdes och Daniel Forslund (FP).
1