Sebastian Rasmusson - Nyheter, artiklar, reportage och video

18 Apr 2018, 14:49
Sebastian Rasmusson, ordförande SSU Härnösand: "Det faktum att kungen bara har tittat på medan den intuition som han ska beskydda förfaller är djupt problematisk.
7 Nov 2017, 15:07
Sebastian Rasmusson: "SD marknadsför sig själva som 'Det Sverigevänliga partiet'. En mer korrekt slogan hade varit 'Det Rysslandsvänliga partiet'."
13 Sep 2017, 21:24
Sebastian Rasmusson: "Jesus predikade att man skulle hjälpa personer i nöd. Kristna värderingar står i direkt konflikt med SD:s politik."
3 Aug 2017, 14:12
Sebastian Rasmusson: "Faktumet att det tog KD fram till 2015 att ta ställning för homoadoption visar tydligt hur trögt och omodernt partiet är."
19 Jul 2017, 15:30
Sebastian Rasmusson (SSU): "SD driver snarare en omvänd Robin Hood-agenda."
10 Jul 2017, 14:01
Sebastian Rasmusson (SSU): "Världen befinner sig i en avgrundsdjup, brinnande klimatkris."
30 Dec 2016, 11:32
Sebastian, 13 och Jonathan, 13: "Du konstaterar att det är en mänsklig rättighet att fly från krig. Ändå antyder du att det finns flyktingar som kommer hit i tron att de ska 'få värsta snålskjutsen av andra skattebetalares pengar'".
1