Socialdemokratiska Studentförbundet - Nyheter, artiklar, reportage och video

6 Sep 2018, 14:45
SLUTREPLIK. Socialdemokratiska studentförbundet​: "För att möta klimathotet krävs en kombination av satsningar på ny teknik i Sverige och ökad internationell samverkan, men det kommer också att kräva en del uppoffringar från oss alla"
29 Aug 2018, 10:59
Nasra Ali & John Linde: "Klimatfrågan är en ödesfråga. Med klimatet, som med alla politiska områden, handlar det om att våga prioritera"
15 Aug 2018, 12:26
Socialdemokratiska studentförbundet: "Vi vet att det enbart är genom satsningar på jämlikhet vi kan skapa trygghet för alla i samhället, oavsett vem du är eller var du kommer ifrån. Studenter har en reell möjlighet att påverka"
24 Jun 2018, 13:01
Socialdemokratiska studentförbundet: "En god utbildningsgrund är avgörande för att ställa om i ett samhälle som i allt högre utsträckning kommer exponeras för strukturomvandlingar."
28 Jan 2018, 15:32
"Lärarbristen är akut och konkreta förslag behöver komma till ytan för att alla landets skolungdomar ska få en god utbildning"
20 Feb 2014, 15:00
Talla Alkurdi, förbundsordförande för S-studenter, skriver att regeringen borde arbeta för att få människor att vilja studera vidare, i stället för att försvåra genom att sänka studiebidraget.
1