Stockholm

Flygskatt

Den 1 april 2018 infördes det en så kallad flygskatt i Sverige. Tanken bakom flygskatten är att flyget i allt högre utsträckning ska kunna bära sina egna klimatkostnader.


Flygskatten är en skatt på kommersiella flygresor som betalas för passagerare som reser med ett flygplan som är godkänt för fler än 10 passagerare från en flygplats i Sverige.


Skatten ska betalas olika beroende på vart flygningens slutdestinationen är. Det vill säga att det är billigare att flyga inom Sverige än vad det är att flyga till USA. 


Flygskatten välkomnades av en del men det finns fortfarande kritiska röster som vill belysa att skatten stjälper mer än vad den hjälper. Till exempel så ansåg både flygbolagen Norwegian och SAS att en satsning på biobränsle skulle hjälpa miljön mer än en flygskatt.

Flygplan
Flygskatt gör det dyrare att flyga. Bildkälla: Johan Nilsson/TT

Källa: Regeringen

Källa: Expressen

Visa resten ↓

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.