Lördag 28 Maj
Stockholm

Slut-shaming

Slutshaming är ett engelskt begrepp och bygger på det engelska ordet “slut” som betyder slampa. Begreppet innebär att man försöker få någon att skämmas för hur hen har uppfört sig sexuellt. Vanligtvis är det kvinnor som utsätts för slutshaming. Ett exempel på slutshaming är att man skambelägger en kvinna som har haft sex med flera personer då det inte ses som accepterat av samhället.

Visa resten ↓