Lördag 25 Jun
Stockholm

Vårmode - Nyheter, artiklar, reportage och video

Vårmode är de trendiga kläder som anländer till butikerna när en ny säsong stundar. Det är en stil och ett uttryckssätt som ofta är mer färgglatt än den tidigare säsongens plagg. Vårmode kommer från ordet mode, som står för sätt, fason, rytm, mått, gräns - något som är förenligt med tidens rytm och smak, alltså det som är modernt. Ordet används ofta, men inte uteslutande, beträffande kläder. Det är något som speglar den rådande tidsandan och dess ideal. Inom kulturella gränser kan även en status i gruppen ändras genom att bära klädedräkten.


Klädmodet har under flera årtusenden, varit ett sätt för att uttrycka olika känslor eller samhörighet med andra människor. Variationsmöjligheten för kvinnor är betydligt större än vad den är för män. En ny trend kan uppstå när en person med hög status börjar använda ett specifikt plagg. Då kan andra, som ser upp till denna person, börja klä sig liknande.


Vårmodet förändras hela tiden, vilket ligger i själva definitionen av begreppet. Förändringen går ofta snabbare än hos många andra kulturella uttryck, som filosofi och språk. Idag ses mode som något fritt, vilket det inte var förut. Men samtidigt måste vi hålla oss inom vissa normer, då det inte helt går att negligera trender då det återkommer i arkitektur, möbelkonst och andra föremål i vår omgivning.


Visa resten ↓

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.