Borde Facebook själva börja övervaka sidor i stället för att förlita sig på anmälningar?
Tack för din röst!