Stockholm

Äktenskap

Äktenskap är ett juridisk och samhälleligt avtal mellan samlevande personer, men det kan även ses som ett andligt och religiöst avtal och kan således ingås såväl religiöst inom ett trossamfund som borgerligt. 


Från och med den 1 maj 2009 infördes nya regler vilka rör äktenskap. I Sverige idag kan till exempel två personer av samma kön ingå äktenskap – på samma villkor som par av olika kön.


I vissa fall är äktenskap inte önskvärt från samhällets synpunkt, av såväl sociala som medicinska skäl och det finns därför regler om hinder mot äktenskap.


För att få gifta sig måste båda personerna till exempel ha fyllt 18 år.


De får inte vara släkt med varandra, vare sig via blodsband eller genom adoption. 


En person som redan är gifta eller ingår i ett registrerat partnerskap med någon annan, får inte heller ingå i ett nytt äktenskap så länge det tidigare består. 


Med undantag vad gäller släkt – kan dock halvsyskon och adoptivsyskon (eller ett adoptivbarn och adoptivföräldrarnas gemensamma barn) ansöka om att få tillstånd av länsstyrelsen att gifta sig med varandra, ändå.


Innan ett par kan gifta sig måste alltså en prövning göras för att se om det finns något hinder mot äktenskapet. Denna prövning kallas hindersprövning och görs av Skatteverket. 

Visa resten ↓

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.

Notifieringar från din stad

Slå på notifieringar för din stad för att få de senaste Blåljus-nyheterna från Nyheter24.