Söndag 4 Dec
Stockholm

Bostadsbidrag

Bostadsbidrag går att söka från Försäkringskassan av barnfamiljer och unga (under 29 år) som behöver hjälp med betalning av hyra eller månadsavgift för sin bostad. 

Försäkringskassans villkor för att en person ska få beviljat bidrag:


  • Personen måste ha barn som bor i samma bostad som bidragssökaren.
  • Personen måste ha en hyra eller månadsavgift på mer än 1 400 kronor.
  • Personen måste  bo och vara folkbokförd på den adress hen söker bidrag för.

När det gäller bostadsbidrag som unga personer under 29 år kan söka ser villkoren lite annorlunda ut. Då måste personen redogöra för sin boendesituation genom att fylla i blanketter som finns att ladda ner på Försäkringskassans hemsida.

Hyreshus i Solna
Om man behöver hjälp med att täcka kostnaden för sitt boende kan man söka bostadsbidrag från Försäkringskassan. Bildkälla: Izabelle Nordfjell TT


Visa resten ↓

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.