Stockholm

Darknet

Darknet är en del av internet som består av krypterade nätverk där en enorm mängd gömda sajter finns. Dessa sajter kan bara nås med hjälp av speciella programvaror. Exempel på sådana är Tor och Relakks.


Darknet är i sin tur en del av deep web. Dessa blandas inte sällan ihop. Darknet är dock främst de krypterade nätverk som finns på deep web, den del av internet som inte är synligt för internets sökmotorer, som till exempel när du går in på din privata Facebooksida eller loggar in på din internetbank. Dit når inte Google helt enkelt eftersom de sidorna kräver att du loggar in. Och det är alltså det som kallas för deep web.

Visa resten ↓

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.