Getinge justerar och slopar finansiella mål efter FDA-besked

Medicinteknikbolaget Getinge uppdaterar sitt finansiella mål för tillväxten i det justerade resultatet per aktie, EPS, efter förra veckans besked från amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA. Justerad EPS väntas nu för perioden 2024-2028 växa med över 12 procent i genomsnitt, enligt ett pressmeddelande.Bolaget meddelar detta efter att FDA i förra veckan varnat för säkerhetsproblem kring två av dess viktigaste produktserier och uppmanat vårdgivare att inte använda dem om alternativ finns tillgängliga.

Getinge bedömer att marknadsandelen för dessa produkter för närvarande i USA uppgår till över 60 procent. "Vi tar detta på största allvar och som en följd av FDA:s brev har vi beslutat att omedelbart pausa marknadsföringsaktiviteter för Cardiohelp och Cardiosave i USA tills utestående åtgärder relaterade till kvalitetsförbättringar har åtgärdats och godkänts", säger vd Mattias Perjos.Enligt bolaget väntas besluten kopplat till produkterna sannolikt att få en negativ finansiell påverkan, tills nya produkter är godkända och lanserade.

Då det är för tidigt att ha en fast uppfattning om den exakta omfattningen väljer Getinge att inte ha angivna mål för organisk nettoomsättningstillväxt och justerad ebita-marginal för perioden."Strukturellt bedömer dock Getinge att den genomsnittligt motiverade organiska nettoomsättningstillväxten under perioden ligger i intervallet 3-6 procent och ebita-marginalen i intervallet 16-19 procent i slutet av perioden, med hänsyn taget till dagens beslut", skriver bolaget.Getinge lämnar sin utdelningspolicy oförändrad, samt upprepar sina utsikter för 2024 om 2-5 procent organisk tillväxt och 3-5 procent tillväxt från förvärvade verksamheter. Bolaget ger ingen årlig vägledning avseende justerad ebita-marginal.


/
/
/
/