Getinge är ett svenskt börsbolag som är specialiserat inom medicinteknik. Företaget grundades 1904 och har sedan dess vuxit till att bli en global ledare inom sitt område. Getinge tillhandahåller innovativa lösningar inom sjukvårdsutrustning och medicintekniska produkter.

Bolaget erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster inom områden som kirurgi, intensivvård, infektionskontroll och sjukhuslogistik. Deras produkter används av sjukhus och vårdinrättningar över hela världen för att förbättra patientvården och effektivisera sjukvårdsprocesserna.

Getinge har en stark global närvaro och säljer sina produkter i över 135 länder. Bolaget har flera starka varumärken inom sin portfölj, inklusive Maquet, Arjo och Lancer. Deras produkter är kända för sin höga kvalitet, pålitlighet och innovativa design.

Som ett börsbolag är Getinge noterat på Stockholmsbörsen och ingår i OMXS30-indexet. Bolaget har en stark finansiell ställning och har visat stabil tillväxt och lönsamhet över tid. Getinge har också ett starkt fokus på hållbarhet och strävar efter att minska sin miljöpåverkan och främja socialt ansvarstagande.

Sammanfattningsvis är Getinge ett framstående börsbolag inom medicinteknik som erbjuder innovativa lösningar för att förbättra patientvården och effektivisera sjukvårdsprocesserna. Med sin globala närvaro och starka varumärken fortsätter Getinge att vara en ledande aktör inom branschen.
Telegram om bolaget Getinge

Getinge aktie

Namn
Getinge
Status
Listad
Ticker
GETI B
Lista
Large Cap
Aktier
272 369 573
Sektor
Hälsovård