Åsa Regnér

Åsa Regnér är en svensk socialdemokratisk politiker som sedan 2014 arbetar som Sveriges barn-, äldre- och jämställdhetsminister i Stefan Löfvens regering. 

Regnér föddes 26 augusti 1964 i Norrbotten. Hon har studerat flera språk, konstvetenskap, sociologi och statsvetenskap i både Tyskland och Stockholm. Hon har också en magisterexamen i demokratiutveckling från Uppsala universitet. 

Hon har under sin verksamma tid haft flera olika tjänster inom politiken, men även varit generalsekreterare för RFSU och landschef gör UN Women i Bolivia. Hon utsågs till barn-, äldre- och jämställdhetsminister 3 oktober 2014. 

Åsa Regnér har tidigare varit gift med nationalekonomen Håkan Regnér. Idag är hon sambo med Per Cedell sedan 1996. Paret har två barn födda 2001 och 2003. 

På Twitter heter hon @regner_asa. 

24 Aug 2016, 11:30
Ett steg i regeringens arbete mot att stoppa våld mot kvinnor är att utbilda de som jobbar på HVB-hem.
14 Jun 2016, 14:23
VIMPA: Ni politiker har skapat en spelplan där den enskilde är i underläge.
17 Mar 2016, 12:13
VIMPA: ​Det är legitimt att tycka att man bör spara på LSS men då bör du och regeringen vara ärlig om det och förklara hur Ni tycker att människors behov av hjälp ska lösas. För en sak är säker. Behoven försvinner inte. LSS är en rättighetslagstiftning!
11 Mar 2016, 11:10
Gör FN:s barnkonvention till svensk lag. Det föreslår i dag regeringens utredare.
10 Mar 2016, 10:43
Om inte andelen kvinnor i börsbolagens styrelser går upp till 40 procent under 2016 så kommer det att bli en tvingande lagstiftning om kvotering.
9 Mar 2016, 15:36
Åsa Regnér: Faktum att kostnadsökningen fortsätter stiga kraftigt, ger skäl för att regeringen nu genomför åtgärder för bättre kostnadskontroll. Människors rättigheter ska värnas.
17 Feb 2016, 12:11
Linn Svansbo skriver om hyckleriet i att Åsa Regnér vill att Sverige ska utbilda ensamkommande flyktingpojkar i jämställdhet.
11 Sep 2015, 07:51
Ministern skriver själv.
1