Hot – Läs alla våra nyheter om olaga hot – Nyheter24

Hot utförs av personer som avsiktligen uppger att de tänker begå obehagliga drastiska åtgärder eller våld. I Sverige klassas hot som olaga om någon hotar att skada dig eller din egendom. Ibland kan hot som är olaga och riktas mot dig även omfatta andra personer, djur eller föremål som du anser vara viktiga.

För att upprätta en anmälan mot hot har polisen några rekommendationer som de vill att du ska tänka på. Försök spara all information om hotet du tänkt anmäla, lämna möjliga kontaktuppgifter om personer som har sett vad som hänt till polisen. 

Om du uppfattar hotet som att det beror på din hudfärg, etniska ursprung, religionstillhörighet, sexuell läggning eller trosbekännelse ska du uppge detta när du gör din anmälan. Om hotet kommer från en familjemedlem ska du tänka på att framhäva det i anmälan, likaså om du misstänker att hotet handlar om att upprätta familjens heder.