Europeiska Unionen

Europeiska Unionen (EU) är en allians mellan 28 europeiska demokratier som är förpliktigade att följa regler inom unionen. Alliansen bildades 1 november 1933 och är det längsta och mest omfattande överstatliga samarbetet i världen.


Unionen har huvudansvaret för att den europeiska integrationsprocessen, som påbörjades 1952 och skulle få slut på krigen i Europa, ska fullföljas. För detta syfte har länder genom sitt medlemskap överlämnat delar av sin självständighet till unionens institutioner, vilka är Europaparlamentet, Europeiska rådet, Europeiska unionens råd, Europeiska kommissionen, Europeiska unionens domstol, Europeiska centralbanken och Europeiska revisionsrätten.


Det övergripande målet är att främja freden, unionens värden (frihet, demokrati och jämlikhet) och folkens välfärd. Dess ambition är att upprätta ett område med frihet, säkerhet och rättvisa utan inre gränser. 1 juli 1979 hölls det första valet till Europaparlamentet efter att de enats om ett valsystem. Under 80-talet ökade en vilja att skapa en politisk union, med en inre marknad med fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital, en ekonomisk union och verka för sina värden runt om i världen genom att upprätta gemensam utrikes- och säkerhetspolitik.  


EU fick Nobels fredspris 2012 för ‘’att i över 60 år ha bidragit till fred, försoning, demokrati och mänskliga rättigheter i Europa’’. EU-samarbetet har skapat diskussioner och är ibland en kontroversiell fråga, då vissa kritiker menar att unionen är odemokratisk, byråkratisk, centraliserad och komplex. Förespråkare menar att den är viktig för att utveckla Europas ekonomiska och sociala välstånd samt bevara freden sen andra världskriget.


Sedan 1 juli 2013 är följande 28 länder medlemmar i unionen: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.


Juni 2016 bestämde sig Storbritannien för en folkomröstning om utträde, i vilken det med 51,9 procents majoritet bestämdes att landet lämnar EU, detta kallades ‘’Brexit’’. I mars 2017 inledde landet processen med att lämna EU, då villkoren för separationen ska förhandlas under två år och alliansen består då av 27 länder.


Flera länder vill med i EU och för närvarande har unionen fem kandidatländer: Albanien, Makedonien, Montenegro, Serbien och Turkiet. För att få inträda EU behöver ett land uppfylla krav som är lika för alla länder i regionen, även om avtalen anpassas efter varje land. Skyldigheter kring demokrati och mänskliga rättigheter samt arbete för att stärka ländernas ekonomier är det som i korthet är grunden för medlemskap.

Visa resten ↓
4 Maj, 12:28
Svenska fäktförbundet gav på torsdagen ut en felaktig text om att svenska fäktare stoppas från att tävla mot ryska och belarusiska fäktare.
2 Maj, 09:44
Johan Pehrson riktar skarp kritik mot att Sverigedemokraterna vill utvärdera Sveriges medlemskap i EU.“Det är helt uteslutet att vi skulle ompröva vårt EU-medlemskap”, skriver L-ledaren på Twitter.
23 Mar, 10:28
Ungerns premiärminister Viktor Orbán lovar att inte försena Sveriges medlemskap i Nato.Men statsminister Ulf Kristersson (M) fick ingen förklaring av premiärminister Viktor Orbán om varför Ungern väljer att ratificera Finlands ansökan före Sveriges.
10 Mar, 20:44
Finlands statsminister Sanna Marin besökte Kiev på fredagen på inbjudan av Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj."De skolelever som jag träffade i dag kommer att bo i ett Ukraina som hör till Europeiska unionen."
2 Mar, 10:24
Minska byråkratin och genomför det vi redan beslutat. Det är Sveriges budskap när EU grubblar över hur man ska möta konkurrensen från omvärlden.
17 Feb, 10:18
Nytt hopp väcks om fungerande handel och regering på Nordirland efter flera år av träta.Intensiva möten internt och mellan EU och Storbritannien ska bädda för en snar uppgörelse i striden efter brexit.
3 Feb, 10:00
Er framtid är med oss, lovar EU-ledarna på toppmöte i Ukraina.President Volodymyr Zelenskyj hoppas på medlemskapsförhandlingar redan i år och vill ha sanktioner mot den ryska kärnkraftsindustrin.
24 Dec 2022, 16:24
Talibanstyret i Afghanistan beordrar alla icke-statliga organisationer att inte längre anställa kvinnor. Beskedet gäller både organisationer från Afghanistan och från andra länder, och är det senaste restriktiva steget mot kvinnors fri- och rättigheter i landet.
19 Dec 2022, 09:27
EU-ländernas energiministrar är överens om ett pristak på gas, på 180 euro per megawatt-timme.Ett styrkebesked, säger energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) i Bryssel.
12 Dec 2022, 11:28
EU-länderna ökar på sanktionerna mot Iran och söker sig fram mot nästa paket mot Ryssland.Men oenigheten oroar i Bryssel.
23 Nov 2022, 11:05
Nej, Skottland får inte på eget bevåg hålla någon ny folkomröstning om självständighet, fastslår Högsta domstolen i London. Men regionregeringen i Edinburgh tar bakslaget som ännu ett tecken på att det är rätt att slita sig loss.
15 Nov 2022, 15:21
EU lovar att öka sina utsläppsminskningar. Men det räcker inte, menar kritiker på klimatmötet COP27 i Egypten.
14 Nov 2022, 08:52
Regeringen öppnar för att säga ja till EU:s föreslagna Ukrainastöd på runt 200 miljarder svenska kronor – även om det sker via lånade pengar i EU.Dessutom ska ett militärt "vinterpaket" skickas från Sverige.
21 Apr 2022, 15:58
EU åtgärder för ett mer jämställt EU år 2025. Samtidigt har konservativa vindar satt stora käppar i hjulen mot en ljusare framtid.
12 Apr 2022, 13:43
EU-strategi mot människohandel ska stärka medlemsländernas samarbete. Att försvåra människosmuggling mellan medlemsländer är målet.
11 Apr 2022, 15:52
Att EU ofta känns främmande och långt borta är en uppfattning som många svenskar har. EU-korrespondenten Sigrid Melchior håller inte med.
5 Aug 2015, 10:48
Vladan Lausevic skriver att vi behöver en öppnare politik som välkomnar alla som söker sig till Europa.

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.

Notifieringar från din stad

Slå på notifieringar för din stad för att få de senaste Blåljus-nyheterna från Nyheter24.