Stockholm

Högskoleprovet

Högskoleprovet är ett nationellt svenskt test som ska pröva kunskaper och färdigheter som behövs för högre studier. Resultatet från provet utgör en egen särskild sökandekategori till utbildningar vid Sveriges högskolor, universitet och andra utbildningsinstitutioner.


Provet hålls två gånger per år, en gång på våren och en gång på hösten. Provresultatet är giltigt till utgången av det kalenderhalvår som infaller fem år efter provtillfället. Provet är avgiftsbelagt.


Ansvarig myndighet är Universitets- och högskolerådet (UHR).


Visa resten ↓

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.